Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky

Removu.cz Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky Image
AUTOR
Vladimír Vodzinský
NÁZEV SOUBORU
Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky.pdf
VELIKOST SOUBORU
2,13 MB

POPIS

Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vladimír Vodzinský. Přečtěte si s námi knihu Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky na removu.cz

Jednotlivé analýzy vývoja ľudskej spoločnosti v reálnom čase umožňujú konštatovať, že faktorom ktorý ho najviac ovplyvňuje je proces jej globalizácie. Tento proces, je objektívne založený na možnosti využívať prínosy rozrastajúceho sa univerza ľudských poznatkov. Z hľadiska jeho vplyvu na kvalitu života ľudí a udržateľnosť rozvoja spoločnosti, je však odzrkadlením charakteru transformácie týchto poznatkov do jednotlivých foriem tvoriacich obsah vedecko-technického rozvoja a spôsobu ich využívania. Skutočnosti, ktoré tieto procesy ovplyvňujú, podmieňujú charakter vývoja celej množiny medziľudských vzťahov a tým i ich sociálno-ekonomické dôsledky. Predložená práca je venovaná ich rozboru.
INFORMACE

Globalizace - ekonomické aspekty | Knihy.ABZ.cz

Ak nedostanete takýto mail, kontaktujte nás na [email protected] V priebehu dvoch týždňov po registrácii je účastníkom konferencie zaslaný informačný mail o akceptovaní zaslaného abstraktu spolu s pokynmi pre úhradu konferenčného poplatku. Účastníci dostanú faktúru v elektronickej forme po úhrade ...

Vodzinský Vladimír - Globalizácia a jej sociálno ...

Aj tento rok sa katedra ekonomiky zhostila role organizátora medzinárodnej vedeckej konferencie "Globalizácia". Je tematicky zameraná na proces globalizácie a jej vplyv na ekonomický ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY