Lev a růže - Zlá léta

Removu.cz Lev a růže - Zlá léta Image
AUTOR
Ludmila Vaňková
NÁZEV SOUBORU
Lev a růže - Zlá léta.pdf
VELIKOST SOUBORU
10,72 MB

POPIS

Trávit čas knihou Lev a růže - Zlá léta! Na našem webu removu.cz najdete knihu Lev a růže - Zlá léta a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Román Lev a Růže Zlá léta napsla Ludmila Vaňková.Po románu Král železný, král zlatý, v němž autorka Ludmila Vaňková zobrazila slavnou epochu Přemysla II., přicházejí po nešťastné bitvě na Moravském poli u Suchých Krut, kde byl úskokem poražen a zabit zrazený český panovník, Zlá léta poručenské vlády Oty Braniborského.České země upadly do neslýchané bídy. Hladomor vyháněl lidi z jejich příbytků a měnil je v divokou zvěř. Na tomto pozadí se rozvíjí příběh vášnivé lásky královské vdovy Kunhuty a Záviše z Falkenštejna, jenž byl jedním ze strůjců pádu jejího manžela. Jejich milostný vztah krutě působí na Závišovu dceru Ulriku, u níž se horoucí láska k otci postupně mění v hořkou nenávist, a také nezletilý král Václav II. v braniborském zajetí trpce nese, že se nikdo nezajímá o jeho neradostný osud. Neporozumění mezi Kunhutou a jejím synem i bouřlivá roztržka mezi Falkenštejnem a jeho dcerou jsou alespoň načas otupeny nástupem mladého krále na přemyslovský trůn. Václavův lev se smířil s Falkenštejnovou růží a Českému království se opět otevřela jasnější budoucnost.
INFORMACE

Lev a růže Zlá léta - Ludmila Vaňková - Megaknihy.cz

Královská historická sága Přemyslovců z let 1278- 1283. Po nešťastné bitvě na Moravském poli, kde padl zrazený král Přemysl II., vládne za malého Václava II. Ota Braniborský. Román je obrazem tehdejších katastrof, hladomoru, povodní a braniborského vykrádání bohatého království. Jeho novým ochráncem se stane Záviš z F…

Vaňková, Ludmila: Lev a růže. Díl 2, Zlá léta, 1994 ...

Kompletní technická specifikace produktu Lev a růže Zlá léta - Vaňková, Ludmila a další informace o produktu.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY