Kostní léze v rentgenovém obraze

Removu.cz Kostní léze v rentgenovém obraze Image
AUTOR
Klaus Bohndorf
NÁZEV SOUBORU
Kostní léze v rentgenovém obraze.pdf
VELIKOST SOUBORU
10,39 MB

POPIS

Kostní léze v rentgenovém obraze je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Klaus Bohndorf. Přečtěte si s námi knihu Kostní léze v rentgenovém obraze na removu.cz

Dílo je určeno zejména rentgenologům, nicméně zaujme též chirurgy a traumatology svou precizností a přehledností. Prvořadý zájem je věnován rtg-obrazu, který je podroben systematickému rozboru, dále pak základnímu hodnocení zachycených rtg-změn.
INFORMACE

PDF Hyperurikemie a dnavá artropatie - diagnostika a léčba

Pagetova kostní choroba je benigní lokalizované progredující onemocnění skeletu, charakterizované poruchou kostní remodelace s primárně vystupňovanou kostní resorpcí a následnou novotvorbou architektonicky abnormální kosti. Pagetova kostní choroba je po osteoporóze druhým nejčastějším metabolickým onemocněním skeletu.

Difuzní jaterní léze | uLékaře.cz

metastáz v obraze MR ... kostní metastázy postihují nejčastěji axiální skelet (90% metastáz uloženo v tělech obratlů) ... maligní léze spíše v zadních částech obratlů predil. dorsolat. v odstupu obr. oblouku, sycení po KL, (!! netraumatické komprese

SOUVISEJÍCÍ KNIHY