Testy kreativního myšlení

Removu.cz Testy kreativního myšlení Image
AUTOR
Lloyd King
NÁZEV SOUBORU
Testy kreativního myšlení.pdf
VELIKOST SOUBORU
1,36 MB

POPIS

Trávit čas knihou Testy kreativního myšlení! Na našem webu removu.cz najdete knihu Testy kreativního myšlení a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Kreativní či tvořivé myšlení je tak trochu kouzelná schopnost, která dokáže zvýšit kvalitu našeho osobního života. Je spojeno s novými nápady a rozhodně nepřísluší jen umělcům, hudebníkům a vědcům. Dnes již víme, že tato myšlenka je vyvrácený mýtus, protože takřka každý jedinec přichází na svět s otevřenou možností rozvoje tvořivého myšlení. A tvořivé myšlení je spojeno především s novými nápady. Cílem je vznik „něčeho“, co dosud nespatřilo světlo světa, ale pro danou kulturu je to přijatelné, originální a užitečné. Tvořivé myšlení je samozřejmě úzce propojeno z kreativním způsobem myšlení. Znamená to, že se pustíme do divergentního, laterálního, provokativního, nečekaného, synestetického, neobvyklého, nápaditého a překvapujícího uvažování. Musíme bořit dosavadní, takzvaně „zajeté“ způsoby uvažování. Je tedy třeba, abychom se ponořili do analytických hlubin, abychom byli flexibilní, nebáli jsme se nových, dosud nepoužívaných spojení a asociací, abychom využívali své možnosti na maximum. Kreativní může být každý z nás bez ohledu na zaměstnání či věk. Dopřejte si proto trochu odpočinku a buďte trochu tvořiví. Staňte se kreativci a prostřednictvím testů této publikace si procvičte své tvůrčí schopnosti, myšlení, logický úsudek a intelekt. Odhalte své přednosti.
INFORMACE

15 způsobů jak zvýšit IQ a naučit se trénovat mozek

Test vzdálených asociací (původním názvem Remote Associates Test - RAT), vyvinutý v 60. letech Sarnoffem Mednickem, je nástroj užívaný k určení tvůrčího potenciálu člověka, tedy jeho kreativního myšlení.Test obvykle trvá čtyřicet minut a obsahuje třicet až čtyřicet položek. Každá položka se skládá ze tří slov, které jsou na první pohled zdánlivě ...

Hogrefe - Testcentrum

Klasifikace psychodiagnostických metod nakladatelství Testcentrum podle požadavků na vzdělání uživatele. Tato klasifikace navazuje na standardy pro psychologické testování (APA, EFPA) a kodexy pro psychologickou praxi.Jejím cílem je optimální využití psychodiagnostického potenciálu každé metody i ochrana před zneužitím těchto metod.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY