Třeba i železem a krví

Removu.cz Třeba i železem a krví Image
AUTOR
Karel Richter
NÁZEV SOUBORU
Třeba i železem a krví.pdf
VELIKOST SOUBORU
10,55 MB

POPIS

Trávit čas knihou Třeba i železem a krví! Na našem webu removu.cz najdete knihu Třeba i železem a krví a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

České země byly v důsledku svého pevného včlenění do habsburské monarchie nuceny sdílet s ní všechny její válečné strázně. Platí to i o prusko-rakouských válkách, jejichž dramatické děje se odehrávaly převážně na území Slezska, Moravy a Čech. Pruský král Friedrich II. zahájil vpádem do Slezska koncem roku 1740 tzv. Slezské války, jejichž výsledkem bylo odejmutí Kladska a Slezska z historického celku českých zemí. Za Sedmileté války, rozpoutané po necelém desetiletí míru, potvrdil svou územní loupež a ani v následné nepříliš dlouho trvající „Bramborové válce“ nedosáhlo Rakousko navrácení ztracených území. Nedořešený spor o vedoucí postavení v Německu pak čekal na své rozuzlení téměř celé století. Rozhodla jej až válka, kterou Prusko rozpoutalo v roce 1866. Skončila drtivou porážkou Rakouska v jednom z nejdramatičtějších a nejkrvavějších vojenských střetů devatenáctého století – v bitvě u Hradce Králové – a po ní následným rychlým ústupem zdecimované rakouské armády. Byla to poslední z řady prusko-rakouských válek, či spíše poslední fáze jedné a téže dlouhodobé války o nadvládu v Německu, jejímž definitivním důsledkem bylo vybudování imperiální německé říše.
INFORMACE

Kniha Třeba i železem a krví (Prusko-rakouské války 1740 ...

Kniha od Karla Richtera nesoucí název „Třeba i železem a krví" zpracovává období děj, kdy Prusko a Rakousko mezi sebou sváděli boje o vůdčí postavení v Evropě. Kniha začíná nástupem Marie Terezie na rakouský trůn, vrcholí pak sérií bitev, které v roce 1866 Rakousko s Pruskem svedli na našem území.

Třeba i železem a krví | eKnihy, elektronické knihy, vaše ...

Třeba i železem a krví: Prusko-rakouské války 1740-1866 České země byly v důsledku svého pevného včlenění do habsburské monarchie nuceny sdílet s ní všechny její válečné strázně. Platí to i o prusko-rakouských válkách, jejichž dramatické děje se odehrávaly převážně na území Slezska, Moravy a Čech. ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY