Zákon o dani silniční

Removu.cz Zákon o dani silniční Image
AUTOR
Zdeňka Tesařová
NÁZEV SOUBORU
Zákon o dani silniční.pdf
VELIKOST SOUBORU
10,39 MB

POPIS

Zákon o dani silniční je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Zdeňka Tesařová. Přečtěte si s námi knihu Zákon o dani silniční na removu.cz

Nový komentovaný výklad zákona o dani silniční se vyznačuje velkým množstvím praktických příkladů k jednotlivým komentářům ustanovení. Kniha obsahuje výklad jednotlivých ustanovení zákona o dani silniční č. 16/1993 Sb., ve znění platném k 1. lednu 2013, s podrobným zaměřením na z hlediska výkladu složitější vybraná ustanovení, včetně příkladů z praxe a judikatury. Publikace se zaměřuje rovněž na interpretaci vybraných ustanovení dalších právních předpisů úzce souvisejících s problematikou daně silniční.
INFORMACE

Zákony | Legislativa | Silniční daň | Finanční správa

Při založení Přiznání k dani silniční se kromě poplatníka předvyplní i jednotlivá evidovaná vozidla včetně všech nastavení v agendě Vozidla. Pokud byly vstupní údaje kompletní, je práce na přiznání minimální. V případě potřeby lze doplnit údaje o časovém využití vozidel prostřednictvím kalendáře.

Novela zákona o dani silniční k 1. 6. 2017 | KYCIRA, s.r.o.

Zákon o dani silniční ve znění tohoto zákona se použije poprvé za zdaňovací období roku 1996. Článek II zákona č. 61/1998 Sb. 1. Ustanovení čl.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY