Autorský zákon - texty zákonů

Removu.cz Autorský zákon - texty zákonů Image
AUTOR
none
NÁZEV SOUBORU
Autorský zákon - texty zákonů.pdf
VELIKOST SOUBORU
7,22 MB

POPIS

Trávit čas knihou Autorský zákon - texty zákonů! Na našem webu removu.cz najdete knihu Autorský zákon - texty zákonů a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

mezinárodní úmluvy o autorském právu * ochrana výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací * podmínky výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl * neperiodické publikace * periodický tisk * Státní fond kultury ČR * Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie * provozování rozhlasového a televizního vysílání * ochrana hospodářské soutěže * regulace reklamy
INFORMACE

PDF Softwarové právo, autorský zákon, licence

Texty zákonů Aktuální schválená verze Platné znění: Nový občanský zákoník (3.4 MB, Adobe Acrobat dokument). Zákon o obchodních korporacích (1.1 MB, Adobe Acrobat dokument). Zákon o mezinárodním právu soukromém (441 kB, Adobe Acrobat dokument). Důvodové zprávy:

AUTORSKÝ ZÁKON — Česká komora Architektů

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně Č

SOUVISEJÍCÍ KNIHY