Všeobecne záväzné, vykonávacie a metodické predpisy o dani z príjmov pre rok 2007

Removu.cz Všeobecne záväzné, vykonávacie a metodické predpisy o dani z príjmov pre rok 2007 Image
AUTOR
none
NÁZEV SOUBORU
Všeobecne záväzné, vykonávacie a metodické predpisy o dani z príjmov pre rok 2007.pdf
VELIKOST SOUBORU
7,75 MB

POPIS

Hledáte knihu Všeobecne záväzné, vykonávacie a metodické predpisy o dani z príjmov pre rok 2007? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2007 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu removu.cz

Od svojho prijatia sa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov každý rok aspoň tri krát novelizuje. Každá novela má výrazný dopad na daňovú a teda aj hospodár¬sku politiku podnikateľov, pričom kvôli nejednoznačnosti jednotlivých ustanovení v praxi často vznikajú aplikačné problémy. Na výklad prijatých zmien vydávajú Ministerstvo financií SR a Daňové riaditeľstvo SR vykonávacie a metodické predpisy s rôznym stupňom záväznosti pre daňové subjekty. Kým opatrenia, usmernenia a oznámenia Ministerstva financií majú pre daňovníkov v podstate záväzný charakter (i keď ide väčšinou len o vzory hlásení, prehľadov a priznaní), pokyny Daňového riaditeľstva SR priamu záväznosť nemajú. Metodické predpisy DR SR sú však plne záväzné pre daňové úrady, takže v prípa¬de, ak pri daňovej kontrole podľa nich neposkytujú, má daňovník právo odvolať sa na nadriadený orgán a ak neuspeje, aj na súd. Preto je dobré, aby podnikateľ okrem znenia zákona a predpisov MF SR poznal aj metodické pokyny Daňového riaditeľstva, ktoré sú navyše ilustrované množstvom praktických príkladov na zdaňovanie a účtovanie príjmov a výdavkov, takže pre každého ekonóma, účtovníka alebo podnikateľa sú neoceniteľnou pomôckou. Do tejto publikácie sme zaradili len platné (resp. nezrušené) predpisy MF SR a 48 pokynov a usmernení DR SR k zákonu dani z príjmov (resp. k účtovnej problematike a k správe dani, ak súvisia so zdaňovaním z príjmov).
INFORMACE

Lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov ...

Zákon č. 222/2004 Z. z. - Zákon o dani z pridanej hodnoty

Všeobecne záväzné, vykonávacie a metodické predpisy o dani ...

Kniha: Všeobecne záväzné, vykonávacie a metodické predpisy o dani z príjmov pre rok 2007 (Epos). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY