Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny

Removu.cz Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny Image
AUTOR
Juraj Dolník
NÁZEV SOUBORU
Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny.pdf
VELIKOST SOUBORU
1,52 MB

POPIS

Trávit čas knihou Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny! Na našem webu removu.cz najdete knihu Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Kolektívne dielo Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny vzniklo ako reakcia na Koncepciu morfológie súčasnej spisovnej slovenčiny (Dolník, 2005), v ktorej sa anticipovala morfológia súčasného spisovného jazyka založená na explanačno-deskriptívnom prístupe. Aj morfológia tohto typu zahŕňa formálne aj funkčné tvaroslovie.Autori reagujú aj na aktuálnu potrebu tvaroslovného diela, ktoré nadväzuje na akademickú Morfológiu slovenského jazyka z roku 1996, ako aj na ďalšie čiastkové práce, a tak ponúkne zo súčasného stanoviska takpovediac kontinuálny pohľad na tento výsek súčasnej spisovnej slovenčiny.
INFORMACE

Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny / Najlacnejšie knihy

Kolektívne dielo Morfologické aspekty slovenčiny vzniklo ako reakcia na Koncepciu morfológie súčasnej spisovnej slovenčny (Dolník, 2005), v ktorej sa anticipovala morfológia súčasného spisovného jazyka založená na explanačno-deskript

Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny - Juraj Dolník ...

Kolektívne dielo Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny vzniklo ako reakcia na Koncepciu morfológie súčasnej spisovnej slovenčny (Dolník, 2005), v ktorej sa anticipovala morfológia súčasného spisovného jazyka založená na explanačno-deskriptívnom prístupe.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY