Ultrazvuková defektoskopie

Removu.cz Ultrazvuková defektoskopie Image
AUTOR
Václav Matz
NÁZEV SOUBORU
Ultrazvuková defektoskopie.pdf
VELIKOST SOUBORU
3,81 MB

POPIS

Trávit čas knihou Ultrazvuková defektoskopie! Na našem webu removu.cz najdete knihu Ultrazvuková defektoskopie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Metoda ultrazvukové defektoskopie je založená na změnách prostupnosti a odrazivosti ultrazvukové vlny vlivem necelistvosti v materiálu. Tato kniha se zabývá soudobým stavem ultrazvukové defektoskopie. Nedestruktivní ultrazvukové metody testování včetně automatizace zkušebních postupů vyžadují nejen praktické zkušenosti, ale také základní teoretické znalosti o fyzikálních jevech, které při testování probíhají.Kniha není psána pro účely kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení ultrazvukem a to jak v rovině obecných principů tak v oblasti nedestruktivních zkoušek odlitků, výkovků, svařovaných výrobků, trubek a potrubí apod., nicméně může být užitečnou příručkou jak pro pracovníky v ultrazvukové defektoskopii, tak pro lektory kurzů a je vhodná i pro pedagogy a studenty na všech úrovních. Dnes, kdy je technická diagnostika samostatným vědeckým oborem, se pracovník v defektoskopii nespokojí s pouhou detekcí a lokalizací existující závady, ale vyžaduje přesnou specifikaci závady (např. typ trhliny v materiálu, rozsah poškození převodového kola apod.). Z tohoto důvodu je nutné naměřené údaje digitalizovat a výsledky měření analyzovat s využitím pokročilých, v knize uvedených, metod zpracování naměřeného ultrazvukového signálu.Autoři knihy předpokládají základní znalosti středoškolské matematiky, fyziky a elektrotechniky.
INFORMACE

Ultrazvuková defektoskopie - Marcel Kreidl | Databáze knih

kniha (manuál) Ultrazvuková defektoskopie (Kreidl Marcel, Matz Václav, Šmíd Radislav, Štarman Stanislav) Motto: Dobrá kniha (příručka) s příklady je vždy nejlepší manuál (učebnice).

Ultrazvuk - Wikipedie

Korozní průzkum, práce korozního technika, ultrazvuková defektoskopie Hlavní činnosti v oblasti energetiky. posuzování koroze materiálů; měření korozních rychlostí; návrh a realizace chemické úpravy chladicích okruhů elektráren, tepláren a klimatizačních jednotek i menších otevřených a uzavřených chladicích okruhů

SOUVISEJÍCÍ KNIHY