Speciální pedagogika pro zdravotnické obory

Removu.cz Speciální pedagogika pro zdravotnické obory Image
AUTOR
Jarmila Kelnarová
NÁZEV SOUBORU
Speciální pedagogika pro zdravotnické obory.pdf
VELIKOST SOUBORU
7,40 MB

POPIS

Hledáte knihu Speciální pedagogika pro zdravotnické obory? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2016 a autorem je Jarmila Kelnarová? Přečtěte si knihy online na našem webu removu.cz

Běžnou součástí naší společnosti jsou i lidé se speciálními vzdělávacími potřebami nebo zdravotním a sociálním handicapem. Pro jejich pochopení a plynulou integraci je nezbytná informovanost a znalost jejich speciálních problémů. Předkládaná moderní a stručná učebnice zkušených autorek obsahuje přehled speciálněpedagogických termínů, základní informace a seznamuje i s aktuálními problémy vědního oboru speciální pedagogika.Učebnice je členěna do šesti hlavních kapitol, které jsou zaměřeny na význam předmětu, cíle, úkoly a klasifikaci speciální pedagogiky. Další kapitoly se věnují přístupům společnosti vůči jedincům s postižením v jednotlivých historických etapách, integraci osob s postižením do společnosti. Poslední kapitola je věnována pedagogicko-psychologickým poradenským službám.
INFORMACE

Studijní programy - Učitelství a pedagogika | Masarykova ...

174 Kč Speciální pedagogika pro zdravotnické obory - Matějková Eva, Kelnarová Jarmila, Vojkovská Gabriela speciálněpedagogických termínů, základní informace a seznamuje i s aktuálními problémy vědního oboru speciální pedagogika.Učebnice je členěna do šesti hlavních kapitol, které jsou zaměřeny na význam předmětu, cíle, úkoly a klasifikaci speciální pedagogiky.

Studijní programy - Učitelství a pedagogika | Masarykova ...

Kniha Speciální pedagogika pro zdravotnické obory: 1. díl na www.alza.cz. Veškeré informace o produktu. Hodnocení a recenze Speciální pedagogika pro...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY