Úvod do studia archeologie

Removu.cz Úvod do studia archeologie Image
AUTOR
Vladimír Podborský
NÁZEV SOUBORU
Úvod do studia archeologie.pdf
VELIKOST SOUBORU
7,91 MB

POPIS

Úvod do studia archeologie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vladimír Podborský. Přečtěte si s námi knihu Úvod do studia archeologie na removu.cz

Publikace je určena posluchačům archeologie 1. ročníku, jimž má usnadnit vstup do odborného studia archeologie. Má je seznámit se základní terminologií oboru, s dějinami archeologie, s principy periodizace pravěku a rané doby dějinné a s hlavními osobnostmi oboru minulosti i současnosti. Ve druhé části práce jsou rozebírány základy metodiky a metodologie oboru, které jsou „ilustrovány“ řadou konkrétních případů. Jsou tu definovány jednotlivé entity dvou základních řad archeologických pojmů: řady horizontálně-geografické (civilizace – okruh – archeologická kultura – skupina – typ) a řady vertikálně-chronologické (perioda či stupeň – fáze či etapa – subfáze – horizont), uvedeny metody určování etnicity pravěkých kultur, metody absolutní i relativní chronologie, metody studia duchovního života lidí pravěku a raného středověku a metody studia ekonomiky a z toho plynoucího sociálně-ekonomického systému jednotlivých etap pravěku a rané doby dějinné. Na závěr je připojena kapitola o výstupech archeologického bádání a o vědecké etice a připojen je i obsáhlý slovník odborných pojmů.
INFORMACE

FF:AEA_01 Úvod do studia archeologie - Informace o předmětu

Úvod do studia archeologie. Kdo napsal knihu Úvod do studia archeologie? Autorem je Vladimír Podborský. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih.

Archeologie — Filozofická fakulta

Úvod do studia archeologie. Kdo napsal knihu Úvod do studia archeologie? Autorem je Vladimír Podborský. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY