Nozokomiální nákazy

Removu.cz Nozokomiální nákazy Image
AUTOR
Helena Šrámová
NÁZEV SOUBORU
Nozokomiální nákazy.pdf
VELIKOST SOUBORU
4,18 MB

POPIS

Trávit čas knihou Nozokomiální nákazy! Na našem webu removu.cz najdete knihu Nozokomiální nákazy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Publikace se zabývá nejdůležitějšími aspekty vzniku, šíření a prevence nozokomiálních nákaz. Vzhledem k velkému zdravotnickému, etickému i ekonomickému významu nozokomiálních nákaz jde o publikaci zásadního významu. Z obsahu:Epidemiologie nozokomiálních nákaz * Hlavní původci * Epidemiologické metody sledování * Rizikové faktory vzniku a šíření nákaz * Ranné nákazy, Toxic Shock Syndrome, popáleniny * Urinární nákazy * Respirační nákazy * Nákazy u rodiček a novorozenců * Mykotické nákazy * Antibiotika u nozokomiálních nákaz * Selektivní dekontaminace * Dezinfekce a antisepse v prevenci nozokomiálních nákaz * Možnosti potlačování nozokomiálních nákaz * Profesionální nákazy * Ekonomické aspekty
INFORMACE

Nozokomiální nákazy - Helena Šrámová a kolektív | Knihy na ...

Nozokomiální nákazy tak představují velmi významnou komplikaci ve spojení s poskytováním zdravotní péče, což si možná mnozí zdravotníci při výkonu svého povolání ani neuvědomují. Přitom nejzákladnějším, nejjednodušším a nejlevnějším prostředkem prevence vzniku a šíření těchto infekcí je dostatečné ...

Nozokomiální nákaza - Bezpečnost personálu

Nozokomiální nákazy mají negativní dopad na zdravotní péči, jsou příčinou prodlužování hospitalizace, zvýšených nákladů na léčbu a vyšší mortality. Je tedy nezbytně nutné, aby všichni zdravotničtí pracovníci věděli jak těmto nákazám zabránit. Kniha Prevence nozokomiálních nákaz pro praxi obsahuje ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY