Morální odpovědnost

Removu.cz Morální odpovědnost Image
AUTOR
Vojtěch Šimek
NÁZEV SOUBORU
Morální odpovědnost.pdf
VELIKOST SOUBORU
6,76 MB

POPIS

Morální odpovědnost je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vojtěch Šimek. Přečtěte si s námi knihu Morální odpovědnost na removu.cz

Tato kniha je první českou monografii, která se systematicky a kriticky věnuje pojetí morální odpovědnosti v díle židovského filosofa Hanse Jonase (19031993). Vychází u příležitosti 25. výročí Jonasovy smrti a zároveň představuje první český pokus o komplexní vhled do celku jeho díla. Jonasovo pojetí morální odpovědnosti je zkoumáno na pozadí jeho axiologické ontologie, antropologie, spekulativní teologie a jeho chápání moderní techniky. Hans Jonas stál ve druhé polovině 20. století u zrodu aplikované etiky a proslavil se zejména promýšlením problému odpovědnosti za budoucí generace. Autor kriticky domýšlí jak tento aktuální problém, tak Jonasovu teorii morální odpovědnosti. V exkursu se navíc zaměřuje na související klíčovou otázku přirozeného práva na vznik dítětena otázku, kterou kvůli současné praxi asistované reprodukce nelze ignorovat. Kniha jistě obohatí nejen zájemce o Jonasovo dílo, ale i každého, kdo chce více a hlouběji přemýšlet nad jedním ze stěžejních pojmů obecné etiky.
INFORMACE

Morální Odpovědnost Studentů V Ošetřovatelském Procesu

Morální odpovědnost. A její filosofické a spekulativněteologické pozadí v díle Hanse Jonase. ŠIMEK Vojtěch. Info: Centrum pro studium demokracie, 2018 (1.) - brož., 484 str. EAN: 9788073254292 ISBN: 978-80-7325-429-2. Hodnocení: 0 hodnocení ...

Morální odpovědnost Thomas Schirrmacher | navrat.cz

Odpovědnost za způsobenou škodu / újmu, která má sloužit k nápravě důsledků protiprávního jednání nebo kompenzaci za ně. Odpovědnost za škodu se uplatňuje vedle deliktní odpovědnosti. Pokud je tedy někdo potrestán ve správním nebo trestním řízení, nevylučuje to jeho odpovědnost za škodu a povinnost k její náhradě.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY