Pidipohádky z jednoho sklepa

Removu.cz Pidipohádky z jednoho sklepa Image
AUTOR
Janina Borowska
NÁZEV SOUBORU
Pidipohádky z jednoho sklepa.pdf
VELIKOST SOUBORU
4,58 MB

POPIS

Trávit čas knihou Pidipohádky z jednoho sklepa! Na našem webu removu.cz najdete knihu Pidipohádky z jednoho sklepa a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Ve sklepě jed­noho domu odpo­čívá něko­lik vyslou­ži­lých věcí – sád­rový trpas­lík, toa­letka, kla­vír, hodiny, starý gra­mo­fon, sekre­tář, sud na kyselé zelí. Spo­lečně nos­tal­gicky vzpo­mí­nají na staré časy, kdy ještě byly uži­tečné. Není to ale vzpo­mí­nání nijak smutné – spo­leč­nost jim dělají dvě myší rodinky. A zvlášť zají­mavé to začne být ve chvíli, kdy se z cest po světě vrátí dob­ro­druh myšák Vin­cent a vypráví myším dětem své pří­běhy z dalekých krajů. Knize dodává oso­bi­tou atmo­sféru jak poe­tika Janiny Borowské, tak krásné pero­kresby Fran­tiška Lopoura.
INFORMACE

Janina Borowska | Knihy Dobrovský

115 Kč Pidipohádky z jednoho sklepa - Borowska Janina . Ve sklepě jed­noho domu odpo­čívá něko­lik vyslou­ži­lých věcí - sád­rový trpas­lík, toa­letka, kla­vír, hodiny, starý gra­mo­fon, sekre­tář, sud na kyselé zelí. Spo­lečně nos­tal­gicky vzpo­mí­nají na staré časy, kdy ještě byly uži­tečné. Není to ale vzpo

Pidipohádky z jednoho sklepa - Ebenový slon

Uživatelské hodnocení a recenze na Kniha Pidipohádky z jednoho sklepa - Janina Borowska. Odkazy na odborné recenze. Kompletní informace k výběru.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY