Vyšetrovacie metódy v kardiológii

Removu.cz Vyšetrovacie metódy v kardiológii Image
AUTOR
Gabriel Valočik
NÁZEV SOUBORU
Vyšetrovacie metódy v kardiológii.pdf
VELIKOST SOUBORU
10,38 MB

POPIS

Hledáte knihu Vyšetrovacie metódy v kardiológii? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2009 a autorem je Gabriel Valočik? Přečtěte si knihy online na našem webu removu.cz

Kardiológia je základným odborom internej medicíny a jedným zo základných medicínskych odborov. Ide o medicínsky odbor s mimoriadne dynamickým rozvojom, ktorý sa týka diagnostických i terapeutických metód. V oblasti diagnostiky sme v súčasnosti svedkami uplatňovania modernýchtechnológií a mimoriadne sofistikovaných vyšetrovacích modalít. Na druhej strane sa však kardiologická diagnostika spája s medicínskou históriou azačiatkami medicínskej diagnostiky vôbec. Auskultácia srdca je metódou používanou už niekoľko storočía stále nestráca na svojom význame. Snahou predkladanej učebnice je predovšetkým zdôrazniť význam základných vyšetrovacích metód ako je anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, elektrokardiografia a echokardiografia a súčasne poskytnúť základný prehľad o moderných, rýchlo sa vyvíjajúcich a meniacichkardiologických vyšetrovacích metódach.Autori ako aktívni a dlhoroční pedagógovia vychádzali pri zostavovaní diela predovšetkým z potrieb pregraduálneho štúdia na lekárskych fakultách, kde je predkladaný učebný text využiteľný pri štúdiu klinických predmetov Propedeutika vnútorníého lekárstva a Vnútorné lekárstvo. Predkladaná učebnica sa však môže stať aj zdrojom informácií pre mladých lekárov pri ich postgraduálnom štúdiu.
INFORMACE

Zdravotnícke zariadenia - vyšetrovacie metódy v ...

Vyšetřovací metody a diagnostika v kardiologii ... Echokardiografie se stala druhou základní vyšetřovací metodou v kardiologii. Jde o vyšetření srdce pomocí ultrazvuku - mechanického vlnění, které se šíří prostředím a odráží od různých rozhraní.

Portál LF UK Bratislava : Vyšetrovacie metódy v osteológii

Kľúčové slová: kardio citácia: Funiak Stanislav: Vyšetrovacie metódy v kardiológii. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] , [cit. 16.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY