Zákoník práce a související ustanovení nového občanského zákoníku

Removu.cz Zákoník práce a související ustanovení nového občanského zákoníku Image
AUTOR
Zdeněk Schmied
NÁZEV SOUBORU
Zákoník práce a související ustanovení nového občanského zákoníku.pdf
VELIKOST SOUBORU
3,89 MB

POPIS

Zákoník práce a související ustanovení nového občanského zákoníku je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Zdeněk Schmied. Přečtěte si s námi knihu Zákoník práce a související ustanovení nového občanského zákoníku na removu.cz

Publikace jedinečná svým unikátním pojetím propojujícím pracovní právo s právem občanským reaguje v čtvrtém, aktualizovaném, vydání na novelizace zákoníku práce provedené v roce 2017. Právní stav komentáře bude ke II. čtvrtletí 2018. Bude tedy zahrnovat veškeré legislativní změny, které nabyly nebo nabudou účinnosti do tohoto data.Zásadní legislativní změny, které budou již zohledněny v komentáři Půjde zejména o novelu zákoníku práce týkající agenturního zaměstnávání, dále změny vyvolané novelou občanského zákoníku (statusové otázky) a změny vyvolané novelizacemi sociálních předpisů, které jsou se zákoníkem práce spjaty.Usouvztažnění občanského zákoníku a zákoníku práceSrozumitelný komentář předkládá výklad pracovněprávních norem za současné aplikace obecných ustanovení občanského zákoníku, což se již v souvislosti s přelomovým nálezem Ústavního soudu ukázalo jako nezbytné a po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku tato potřeba ještě zesílila.Autorský tým, využití publikaceAutorský tým - doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr. Dana Roučková - je složen z předních odborníků na pracovní a občanské právo, kteří se na vzniku obou kodexů legislativně podíleli a touto problematikou se zabývají rovněž při činnosti vzdělávací, publikační, vědecké i při samotné aplikaci práva v praxi. Využití publikace pro veškerou praxiKniha je určena všem, kteří se zabývají pracovněprávními vztahy a používají pracovněprávní předpisy, například zaměstnavatelům, zaměstnancům, managementu společností, personalistům, mzdovým účetním, osobám profesně aplikujícím právo, studentům právních oborů a mnoha dalším.
INFORMACE

Nový Občanský zákoník (úplné znění) - Podnikatel.cz

Úvodní stránka Populárně náučná Osobní rozvoj a kariéra Management, řízení, personalistika Zákoník práce a související ustanovení nového občanského zákoníku Populárně náučná

Zákoník práce a související ustanovení nového občanského ...

Zákoník práce a související ustanovení nového občanského zákoníku s podrobným komentářem 2018 - HŮRKA Petr doc. JUDr. Ph.D., BEZOUŠKA Petr JUDr. Ph.D ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY