Husitství

Removu.cz Husitství Image
AUTOR
Vladimír Liška
NÁZEV SOUBORU
Husitství.pdf
VELIKOST SOUBORU
8,65 MB

POPIS

Husitství je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vladimír Liška. Přečtěte si s námi knihu Husitství na removu.cz

Husitská epocha je bezesporu nejprobádanějším údobím našich národních dějin. Už od obrození naši dějepisci husitství vnímali jako hrdinskou etapu našeho národního sebeuvědomění a ještě dnes se nepovinně zachvíváme vlasteneckou hrdostí nad notorickou filmovou trilogií Otakara Vávry. Etický profil husitských bojovníků věrně sloužil jako morální posila v dobách, kdy to národ opravdu potřeboval, i za režimů, které si slavné tradice přivlastnili po svém, jak dokládá zpitvořený obraz tohoto hnutí marxistickými historiky coby "vzepjetí všelidových mas proti vykořisťovatelské třídě."Našemu nektritickému obdivu však zůstávají skryty mnohé zamlčované dějinné skutečnosti, které ctnosti táborských bojovníků kladou do poněkud nejednoznačnějšího světla. Bouřlivá doba vrcholného středověku v našich zemích vydává stále nové poznatky a nečekané souvislosti, které vytvářejí ucelenější obraz o této etapě našich národních dějin.
INFORMACE

Husitství - Dějepisně.cz

Husitství 1)společenské rozpory + Husovi předchůdci: - hluboká společenská krize přelomu 14. a 15. století byla přisuzována především církvi a jediným východiskem byl návrat církve k pův. poslání - šíření ideálu božího zákona a život v souladu s biblickými přikázáními

HUSITSTVÍ - Luštěnky

Husitství bylo prvním projevem krize feudalismu a krize v církvi, který narušil feudální společnost. Katolická církev byla mocensky oslabena, ztratila přístup na zemský sněm a byla zbavena pozemkového majetku. Šlechta získala majetek a byla mocensky posílena.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY