Kolektívne investovanie

Removu.cz Kolektívne investovanie Image
AUTOR
Stanislav Žofčák
NÁZEV SOUBORU
Kolektívne investovanie.pdf
VELIKOST SOUBORU
4,65 MB

POPIS

Hledáte knihu Kolektívne investovanie? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je Stanislav Žofčák? Přečtěte si knihy online na našem webu removu.cz

Problematika kolektívneho investovania má v súčasnosti veľmi široký záber, ktorý nie je možné obsiahnuť v rámci jednej publikácie. Autori sa preto rozhodli sústrediť pozornosť len na niektoré ťažiskové problémy a najmä na najnovšie inovatívne formy investovania. Prvá časť publikácie predstavuje teoretický základ tvorby a modelovania optimálneho a trhového portfólia, a to nielen akciového, ale aj dlhopisového. V druhej časti sa autori pokúsili pomerne jednoduchým spôsobom vysvetliť výhody a nevýhody rôznych stratégií investovania, a to najmä z pohľadu malého investora. Najrozsiahlejšou v rámci publikácie je tretia časť, v ktorej sú analyzované špecifické typy fondov, ako sú hedge fondy, indexové fondy, resp. burzové fondy, realitné fondy, zaistené fondy a penzijné fondy. Záverečná časť sa venuje problematike kolektívneho investovania na Slovensku. Publikácia je určená nielen študentom univerzít a vysokých škôl s ekonomickým zameraním, ale cenné informácie v nej nájdu aj pracovníci z finančnej praxe pri riešení niektorých praktických problémov.
INFORMACE

Kolektívne investovanie - Božena Chovancová, Stanislav ...

Kolektívne investovanie nie je povolené vykonávať s peňažnými prostriedkami, ktoré boli zhromaždené inak ako na základe tohto zákona. § 5 (1) Správcovská spoločnosť je právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy za účelom ich investovania a ...

Kolektívne investovanie a jeho výhody - PôžičkaÚver.com

Ak zahraničný subjekt kolektívneho investovania spĺňa podmienky právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho kolektívne investovanie (tzv. UCITS), považuje sa na účely ZKI za európsky štandardný fond.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY