Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci II

Removu.cz Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci II Image
AUTOR
Michal Váry
NÁZEV SOUBORU
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci II.pdf
VELIKOST SOUBORU
5,87 MB

POPIS

Trávit čas knihou Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci II! Na našem webu removu.cz najdete knihu Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci II a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Pri štúdiu na vysokých školách elektrotechnického zamerania prichádzajú študenti, najmä pri laboratórnych cvičeniach, do kontaktu aj so zariadeniami, ktoré môžu pri nesprávnej obsluhe poškodiť ich zdravie.Učebné texty, ktoré sú obsahom tejto publikácie sú výberom odporúčaní z noriem a legislatívnych predpisov, riešiacich problematiku ochrany osôb pred účinkami zariadení, používajúcich pre svoju činnosť najmä elektrickú energiu alebo sú určené na ochranu pred jej nežiadúcimi účinkami.Miroslav Kopča, Michal Váry
INFORMACE

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - MPSVR SR

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého Dobré pre vás Dobré pre vašu spoločnost Z á k l a d y p o s u d Z o v a n i a r i Z í k i Z á k l ...

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Ekonomická ...

Bezpečnosť technických zariadení. Bezpečnosť výrobkov (technických zariadení) počas ich používania je súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.. Z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je podstatná bezpečnosť tých výrobkov (technických zariadení), ktoré bude na výkon svojej profesionálnej činnosti používať zamestnávateľ alebo podnikateľ a ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY