Matematika 1

Removu.cz Matematika 1 Image
AUTOR
Ivana Honzová
NÁZEV SOUBORU
Matematika 1.pdf
VELIKOST SOUBORU
2,97 MB

POPIS

Hledáte knihu Matematika 1? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2018 a autorem je Ivana Honzová? Přečtěte si knihy online na našem webu removu.cz

Novinka na trhu prváckych pracovných zošitov- pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero, ktorý vznikol v spolupráci so skúsenou pani učiteľkou Ivanou Honzovou, je súčasťou troch pracovných zošitov pre 1. ročník ZŠ spracovaných podľa iŠVP.Pracovné zošity sú napísané tak, aby spĺňali požiadavky štátneho vzdelávacieho programu. Autori vychádzali zo zásad Riadeného Aktívneho Učenia. V pracovných zošitoch je dostatok úloh pre všetkých žiakov. Novinkou sú Doplnkové úlohy zaradené na konci každého pracovného zošita s cieľom poskytnúť ešte viac priestoru na precvičenie získavaných zručností.Počas celého školského roka pracujeme s číslom vo všetkých jeho významoch, budujeme predstavu mnohosti, adresy aj zmeny. Ponúkame veľa rôznych typov úloh, ale na druhej strane je každý zošit prehľadný a systematicky usporiadaný. Žiaci sa počas roka stretávajú s rovnakými typmi úloh a situáciami, aby zažívali pocit známeho prostredia, v ktorom sa dobre orientujú. To, spolu s výzvami primeranými veku, robí z našich pracovných zošitov príjemne dobrodružnú a zábavnú cestu za matematickým poznaním.Pracovné zošity sme počas jedného školského roka otestovalivýnimočnými pani učiteľkami z celého Slovenska a stovkami detí z každého prostredia a každého typu školy (veľká sídlisková, mestská, dedinská, málotriedka,... ). Na základe rozhovorov a pripomienok sme ich prepracovali do záverečnej podoby.Zošity sú vyšperkované milými a detsky hravými kresbami výborného ilustrátora Miša Uhrína zasadenými do výnimočného grafického spracovania Viktora Mikusa, ktoré pohladí vaše oko aj vašu dušu. Spolu vytvárajú veľmi príjemné, prehľadné prostredie, v ktorom sa deťom veľmi dobre orientuje a súčasne sa v ňom cítia príjemne, čo podstatnou mierou vplýva na to, že sú s matematikou veľkí kamaráti.Všetky tri pracovné zošity podporujú Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu a spoluprácu žiakov, rozvíjanie ich zručností a upevňovanie vedomostí, pričom učiteľ je hlavne inšpirátorom a organizátorom diania v triede. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky).Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme od najjednoduchších až po zložité, tak aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. Obsah: Číslo 8 (sčítanie a odčítanie)Číslo 9 (sčítanie a odčítanie)Číslo 10 (sčítanie a odčítanie)Rysovanie, zrkadlový obrazČísla 11, 12, 13 (sčítanie a odčítanie)Čísla 14, 15, 16 (sčítanie a odčítanie)Stavby z kociekLogické úlohy, úlohy rozvíjajúce finančnú gramotnosť, slovné úlohy, úlohy na porovnávanie a usporiadanie, úlohy na dichotomické a trichotomické triedenie, ako aj všetky ďalšie úlohy spĺňajúce požiadavky výkonového a obsahového štandardu iŠVP sú zaraďované priebežne počas celého školského roka.
INFORMACE

Procvičování matematiky - MatMat

Odporúčaná literatúra - Elektrocnické učebné texty - Pirč, Džurina,Grinčová: MATEMATIKA 1 (2009) - Baculíková, Grinčová: MATEMATIKA I - Vzorové neriešené úlohy (2013) - Džurina, Grinčová, Pirč: Matematika 1 - úvod - Molnárová, Myšková: Úvod do lineárnej algebry - Buša, Schrötter: Komplexné čísla - Skřivánek: Komplexné čísla

Matematika 1 - ČVUT FSv - K101 Matematika

Nejživější česká diskuse o počítání » REKLAMA  O webu | Kontakt

SOUVISEJÍCÍ KNIHY