Agresivita a kriminalita školní mládeže

Removu.cz Agresivita a kriminalita školní mládeže Image
AUTOR
Zdeněk Martínek
NÁZEV SOUBORU
Agresivita a kriminalita školní mládeže.pdf
VELIKOST SOUBORU
2,58 MB

POPIS

Hledáte knihu Agresivita a kriminalita školní mládeže? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2009 a autorem je Zdeněk Martínek? Přečtěte si knihy online na našem webu removu.cz

V posledních letech začalo stoupat procento dětí, které mají problémy s chováním, v klasických třídách a vyučovacích hodinách jsou nezvladatelné, narušují chod celé třídy, do jisté míry znamenají i ohrožení ostatních spolužáků. Učitelé jsou při jejich vedení bezbranní a bezradní a mnohdy se i jejich rodiče dostávají do pozice bezmocných a nešťastných lidí. Publikace proto odpovídá na otázky, které slýchá většina odborníků zabývajících se patologickým chováním dětí a mládeže: "Co se s dnešními dětmi děje, že jsou takové?", "Jak je možné, že to, co v chování dětí bylo před dvaceti lety nepředstavitelné, se dnes stává normou?" Renomovaný český autor seznamuje pedagogickou veřejnost a studenty učitelství se způsoby agresivního chování dětí a mládeže ve škole, s druhy agresí, s nimiž se mohou setkat ve školním prostředí, a s jejich příčinami a důsledky pro další vývoj jedince.ObsahÚvod1. Agresivita a agrese - rozdíl1.1 Příčiny zvýšené agresivity u jedince1.2 Agresivita sloužící k dosažení vytyčeného cíle1.3 Agresivita zapříčiněná organickým poškozením mozku1.4 Agresivita spojená s tzv. "výchovnou slepotou" rodiče1.5 Agresivita u dětí s neuspokojenou bazální jistotou2. Směry agrese2.1 Agrese vybitá na neživém předmětu2.2 Agrese vybitá na zvířeti2.3 Autoagrese3. Dělení agresí3.1 Přímá a nepřímá agrese x verbální a fyzická agrese x aktivita a pasivita3.2 Agrese emocionální x frustrační x instrumentální3.2.1 Emocionální agrese3.2.2 Frustrační agrese3.2.3 Agrese instrumentální3.3 Moyerova klasifikace agresí3.3.1 Predátorská agrese3.3.2 Agrese mezi samci (nebo samicemi)3.3.3 Agrese vyvolaná strachem3.3.4 Agrese dráždivá3.3.5 Rodičovská agrese3.3.6 Sexuální agrese3.3.7 Agrese jako obrana teritoria3.3.8 Závěr4. Příčiny zvýšeného výskytu agrese u dětí a mládeže4.1 Potvrzování funkčnosti agrese4.2 Nečitelnost ve výchově4.3 Výrazný nesoulad v hranicích školy a rodiny4.4 Agrese a vliv party (subkultury)4.5 Předčasná "selekce" dětí školního věku4.6 Mediální násilí5. Zvládání a řešení agrese6. Poruchy chování související s agresivním chováním a kriminalitou dětí a mládeže6.1 ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) - hyperaktivita s poruchou osobnosti6.1.1 Základní příznaky ADHD6.2 Opoziční porucha chování6.3 Lhaní6.4 Krádeže6.5 Záškoláctví6.5.1 Možnosti opatření ke snížení výskytu záškoláctví6.6 Útěky a toulky6.7 Porucha chování s protispolečenskými rysy7. Šikana jako varianta agresivního chování7.1 Charakteristika šikanujícího chování7.2 Směry šikany7.3 Vývojová stadia šikany7.3.1 Ostrakismus7.3.2 Fyzická agrese a psychická manipulace7.3.3 Vytvoření jádra7.3.4 Vytváření norem7.3.5 Totalita7.4 Varovné signály šikany7.5 Varovná místa šikany7.6 Typologie agresorů a obětí7.6.1 Typologie agresorů7.6.2 Typologie obětí7.7 První pomoc při výskytu šikanujícího chování ve škole7.8 Šikana z právního hlediskaPřílohyLiteratura
INFORMACE

E-kniha: Agresivita a kriminalita školní mládeže | Knihy ...

Agresivita a kriminalita školní mládeže. Tweet. 0% (0 Hodnocení) EAN: 9788024753096: Výrobce / autor: Zdeněk Martínek: Cena bez DPH: 262,73 Kč ...

Agresivita a kriminalita školní mládeže | Flexibooks ...

Jsme veřejná univerzální knihovna, kterou může využívat úplně každý. Naším posláním je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další kulturní hodnoty. Máme ve fondu přes 2 000 000 dokumentů, vybere si u nás opravdu každý.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY