Vlastivěda 4

Removu.cz Vlastivěda 4 Image
AUTOR
Milan Hronek
NÁZEV SOUBORU
Vlastivěda 4.pdf
VELIKOST SOUBORU
2,69 MB

POPIS

Vlastivěda 4 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Milan Hronek. Přečtěte si s námi knihu Vlastivěda 4 na removu.cz

Pracovní sešit přináší na 40 stranách otázky a úkoly různého formátu, které podněcují děti k tomu, aby si upevňovaly získané poznatky jejich aplikací a integrací: přirozeným včleňováním do dalších souvislostí si tak děti samy rozvíjejí získané poznatky a zaměřují se na konkrétní možnosti jejich využití
INFORMACE

Vlastivěda | Materiály | Pomoc učitelům

Vlastivěda 4.D. Samostudium od 25.5. do 29.5.2020: Téma: Nerostné suroviny a průmysl ČR (učebnice str. 33 - 38) Stále pokračujeme v tématu. Minulý týden jste udělali velký kus práce :-), proto tento týden bude klidnější.

Hravá vlastivěda 4 - Naše vlast - pracovní sešit | etaktik.cz

Vlastivěda 4.E. 27. května - Průmysl (učebnice str. 36-37) Moji milí žáčci, dnes budeme pokračovat v tématu průmyslu. Řekneme si, jaký průmyslový obor vyrábí léky, který stroje, léky… Také zjistíme, ve kterém městě se co těží a vyrábí. Úloha č. 1. Pozorně si prohlédni průmyslová odvětví a jejich výrobky.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY