Dětská neurologie

Removu.cz Dětská neurologie Image
AUTOR
none
NÁZEV SOUBORU
Dětská neurologie.pdf
VELIKOST SOUBORU
7,14 MB

POPIS

Dětská neurologie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Dětská neurologie na removu.cz

V dětské neurologii došlo v posledních letech k významnému pokroku. Tím, že se u dosud pouze klinicky definovaných jednotek (např. Rettův syndrom, Angelmanův syndrom, spinocerebelární ataxie) v současnosti otevřela možnost postavit diagnózu na podkladě molekulárně genetického vyšetření, mění se i celkový pohled na okruhy neurometabolických, neurodegenerativních a nervosvalových poruch. Nové poznatky v epileptologii přináší magnetická rezonance a video-EEG, moderní antikonvulzívní terapie zahrnuje antiepileptika 3. generace. Podstatné jsou pokroky v neuroonkologii, neuroimunologii a relativně nový je koncept neurovývojových onemocnění zahrnující dříve opomíjený autismus.Tato publikace, koncipovaná jako vybrané kapitoly z dětské neurologie, nemá být a není kompletní učebnicí. Jednotlivá témata byla volena podle aktuálního programu výuky dětské neurologie s cílem poskytnout čtenářům základní orientaci v problematice a medikům podklad pro aktivní účast na přednáškách. Kapitoly upozorňují na odlišnosti neurologie dětí a dospělých a zahrnují osvědčené postupy vývojového neurologického vyšetřování novorozenců a kojenců.
INFORMACE

Neurologie Praha 8 | Poliklinika Čumpelíkova

Dětská neurologie. Praha 8 - lékárna 720 146 488 [email protected] Smluvní partneři. Praha 8 - centrála 222 201 020 [email protected] Praha 10 - pediatrie 267 295 364 [email protected] Praha 5 - dětská neurologie 257 220 233

Medicina PLUS

Ke dnešnímu dni 14.3.2020 v reakci na epidemiologickou situaci s šířením infekce Coronavirem Vás informuji: ZAKAZUJI bez předchozího konzultování po telefonu 605 484 684 se sestrou či přímo se mnou na emailu [email protected] vstup do čekárny a ordinace rodičům a dětem:. kteří se od data 29.2.2020 vrátili z postižených či rizikových oblastí vyhlášených ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY