Mobbing

Removu.cz Mobbing Image
AUTOR
Hans-Jürgen Kratz
NÁZEV SOUBORU
Mobbing.pdf
VELIKOST SOUBORU
8,18 MB

POPIS

Trávit čas knihou Mobbing! Na našem webu removu.cz najdete knihu Mobbing a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Šikana na pracovišti (mobbing) vytváří velmi nepříjemnou situaci nejen pro postiženého, ale i pro celé okolí a projevuje se nejen v pracovních vztazích, ale i ve výkonnosti a výsledcích firmy. Německý odborník, jenž se opírá o bohaté zkušenosti z praxe, se zabývá jak vznikem, průběhem i formami mobbingu, tak i tím, jak mu mohou čelit nadřízení, jak postižený pracovník i jak mohou pomoci spolupracovníci. Kniha neteoretizuje, nýbrž poskytuje konkrétní rady, jak bojovat proti jevu, k němuž na pracovištích dochází stále častěji a jenž nabývá stále rafinovanějších podob.
INFORMACE

Mobbing - Wikipedia

Skrytý teror na pracovišti, tzv. mobbing, zažívá v Česku každý šestý zaměstnanec. Řada z nich kvůli němu práci ztrácí a často končí u psychiatra. Dlouhodobá šikana na pracovišti přitom může firmy stát i stovky tisíc korun ročně.

Mobbing - Wikipedia

Le mobbing au travail (également appelé terreur psychique) comprend des actes dirigés par un individu ou un groupe de manière systématique à l'encontre d'une personne en particulier dans le but de l'inciter à abandonner son poste.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY