Agentúrne zamestnávanie

Removu.cz Agentúrne zamestnávanie Image
AUTOR
Martin Bulla
NÁZEV SOUBORU
Agentúrne zamestnávanie.pdf
VELIKOST SOUBORU
2,40 MB

POPIS

Agentúrne zamestnávanie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Martin Bulla. Přečtěte si s námi knihu Agentúrne zamestnávanie na removu.cz

Agentúrne zamestnávanie ako globálny fenomén trhu práce sa udomácnilo aj na Slovensku. Prax však poukazuje na mnohé problémy, s ktorými sa agentúry dočasného zamestnávania a užívatelia stretávajú. Ucelený pohľad na túto oblasť v právnom poriadku SR prináša publikácia „Agentúrne zamestnávanie“, ktorá je dielom kolektívu autorov – odborníkov na pracovné právo.V trinástich kapitolách autori postupne rozoberajú problematiku agentúrneho zamestnávania v zmysle zákona o službách zamestnanosti a Zákonníka práce, popisujú podmienky vyplývajúce z príslušných pracovnoprávnych predpisov, identifikujú jednotlivé subjekty pri dočasnom pridelení a vzťahy medzi nimi. Zároveň sa venujú otázkam BOZP a kontrolnej činnosti v oblasti agentúrneho zamestnávania a vzťahu k systému sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia. V záujme lepšieho pochopenia a orientácie čitateľa v problematike sú k jednotlivým témam uvedené praktické príklady a vzory dokumentov. Výklad k národnej právnej úprave je doplnený o medzinárodnoprávny pohľad s priamou väzbou na relevantnú európsku judikatúru.Publikácia zohľadňuje všetky relevantné zmeny pracovnoprávnej úpravy vrátane poslednej „veľkej“ novely Zákonníka práce s účinnosťou od 1. marca 2015 a na slovenskom trhu odborných publikácií z oblasti pracovného práva nemá alternatívu. Je určená predovšetkým predstaviteľom odbornej praxe, právnikom, personalistom zaoberajúcim sa problematikou agentúrneho zamestnávania, resp. širokej verejnosti so záujmom o pracovné právo.
INFORMACE

Kniha: Agentúrne zamestnávanie | Knihy.ABZ.cz

Agentúrne zamestnávanie, nazývané aj ako „požičiavanie zamestnanca", je globálnym fenoménom vyskytujúcim sa na trhu zamestnanosti. Základ právnej úpravy agentúrneho zamestnávania je v Zákonníku práce (§ 58 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z.).

Agentúrne zamestnávanie prechádza radikálnou zmenou ...

Knihy Populárně naučná pro dospělé Kariéra Management, řízení, personalistika Agentúrne zamestnávanie Agentúrne zamestnávanie Jozef Toman , Marek Švec , Simona Schuszteková , Andrea Olšovská , Martin Bulla

SOUVISEJÍCÍ KNIHY