Základy vnitřního lékařství

Removu.cz Základy vnitřního lékařství Image
AUTOR
Jiří Horáček
NÁZEV SOUBORU
Základy vnitřního lékařství.pdf
VELIKOST SOUBORU
9,21 MB

POPIS

Trávit čas knihou Základy vnitřního lékařství! Na našem webu removu.cz najdete knihu Základy vnitřního lékařství a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Z předmluvy:Na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové v minulosti vznikla řada výborných učebních textů vnitřního lékařství. Především to byly skvělé učebnice profesora Lukla a profesora Jurkoviče a dále mimořádně zdařilá vydání skript autorských kolektivů profesora Mazáka na 2. interní klinice a profesora Skaunice na 1. interní klinice. Od té doby však uplynulo čtvrt století. I když v mezidobí byly vydány kvalitní učební texty některých interních podoborů (kardiologie, metabolismus, parenterální a enterální výživa, imunologie, tělovýchovné lékařství aj.), ucelená učebnice vnitřního lékařství v Hradci Králové nevyšla 25 let. Pokusili jsme se tuto mezeru zaplnit a nyní se vám do rukou dostává výsledek této naší snahy. Texty jsou určeny především pro pregraduální výuku studentů Lékařské fakulty. Přáli bychom si, aby okruh čtenářů netvořili pouze medici, ale aby učební texty posloužily také pro potřeby postgraduálního studia a vzdělávání.Pro mediky je důležité při studiu vycházet z důkladné znalosti propedeutiky. Naši posluchači to mají usnadněno tím, že mají k dispozici novou moderně koncipovanou učebnici propedeutiky vnitřního lékařství profesora Chrobáka a spolupracovníků.Jsme svědky, ale i aktivními účastníky, dále se prohlubující specializace jednotlivých podoborů vnitřního lékařství. Právě proto však považujeme za důležité zachování interny jako jednoho celistvého oboru. Analogicky jako v praktické klinické medicíně, je třeba i při studiu vnitřního lékařství pacienta chápat celostně, jako nemocného člověka, nikoliv pouze jako chorobný jeden orgán nebo systém. Byli bychom rádi, kdyby tyto učební texty k jednotnému chápání vnitřního lékařství také přispěly. Tato učebnice je i výrazem restrukturalizace a postupného integrování se hradeckých interních pracovišť. V roce 2000 se 1. a 2. interní katedra spojily a vytvořily společnou Katedru interních oborů. Sjednotil se také sylabus výuky vnitřního lékařství. Tyto učební texty jsou společným dílem, na jejichž vzniku se velmi aktivně podíleli učitelé Lékařské fakulty UK a lékaři všech interních pracovišť Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Za důležité jsme považovali zařadit i témata hraniční, překrývající se s ostatními obory. Tyto kapitoly velmi zdařile zpracovali kolegové z dalších hradeckých kateder a klinik.V neposlední řadě bychom chtěli vyjádřit náš velký dík všem recenzentům. Bez jejich pomoci, cenných rad a podnětů by bylo vydání této učebnice nemyslitelné.Jan Bureš, jménem autorského kolektivu
INFORMACE

Základy vnitřního lékařství - Jan Petrášek, Aleš Žák ...

Kniha Základy vnitřního lékařství je v pořadí již čtvrtou učebnicí vnitřního lékařství, kterou nakladatelství Galén vydává. Je určena především pro pregraduální vzdělávání a primárně pak pro studenty zubního lékařství. Autorský kolektiv, vedený prof. MUDr. Alešem Žákem, DrSc., a prof. MUDr. Janem

Kniha: Základy vnitřního lékařství | Knihy.ABZ.cz

Nová kniha Základy vnitřního lékařství je v pořadí již čtvrtou učebnicí vnitřního lékařství, kterou nakladatelství Galén vydává. Je určena především pro pregraduální vzdělávání a primárně pak pro studenty zubního lékařství. Autorský kolektiv zvolil úsporný styl psaní, přesto je zachován velký ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY