Rodinná socializace

Removu.cz Rodinná socializace Image
AUTOR
Hana Šlechtová
NÁZEV SOUBORU
Rodinná socializace.pdf
VELIKOST SOUBORU
10,69 MB

POPIS

Rodinná socializace je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Hana Šlechtová. Přečtěte si s námi knihu Rodinná socializace na removu.cz

Rodinný život se zdá být soukromou záležitostí. Sotva co ovšem bývá předmětem veřejných debat (vrcholnou politikou počínaje a „drby“ konče) tak často jako právě život v rodině. Rodina jako prostor důvěrného sdílení s nejbližšími i jako prostředí reprodukce (nejen biologické) je významná pro socializaci člověka pro život „doma“ i „venku“. Kniha vychází z rozhovorů s rodiči českých a francouzských rodin se třemi dětmi, kde alespoň jeden z rodičů dosáhl vyššího než středoškolského vzdělání. Všechny tyto rodiny jsou zdálky velmi podobné, zatímco zblízka… Publikace poskytuje příležitost seznámit se s modelem rodinné socializace založeným na třech ideálních typech: rodinný podnik, rodina dvou generací vrstevníků, pár a děti.
INFORMACE

Rodinná socializace: na příkladu českých a francouzský

Rodinný život se zdá být soukromou záležitostí. Sotva co ovšem bývá předmětem veřejných debat (vrcholnou politikou počínaje a „drby" konče) tak často jako právě život v rodině. Rodina jako prostor...

Rodinná socializace - Apokryf.cz

Prohlášení: Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma Rodinná a školní socializace dětí s ADHD vypracovala pod vedením školitelky doc. PhDr. I. Pavelkové, CSc. samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato disertační práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY