Politológia

Removu.cz Politológia Image
AUTOR
Jaroslav Chovanec - Viliam S. Hotár
NÁZEV SOUBORU
Politológia.pdf
VELIKOST SOUBORU
5,16 MB

POPIS

Trávit čas knihou Politológia! Na našem webu removu.cz najdete knihu Politológia a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Druhé, upravené a doplnené vydanie terminologického a výkladového slovníka Politológia zahŕňa viac ako tisíc hesiel – pojmov a mien, ktoré sú významné vo vzťahu k politike, politológii a ďalším spoločenským vedám. Obsahuje etymológiu pojmov, ich významové škály v rôznych súvislostiach, preklady pojmov do svetových jazykov i do jazykov štátov susediacich so Slovenskou republikou. Jedným z cieľov publikácie je, aby sa pojmy významné v politickom kontexte používali korektne, bez nevedomých či zámerných skreslení a deformácií. Slovník je praktickou a prehľadnou pomôckou pre študentov politológie a príbuzných spoločenských vied, politikov, žurnalistov, predstaviteľov štátnej správy, samospráv a pre všetkých, ktorí majú záujem bližšie porozumieť pojmovému aparátu používanému v súvislosti s organizáciou a riadením spoločnosti.Dielo, ktoré v prvom vydaní vyšlo v roku 2010, vytvorili spoločne Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc., ústavný právnik, vysokoškolský pedagóg a publicista, a politológ, vysokoškolský pedagóg, redaktor a multilingvista Viliam S. Hotár (+2012). Doplnky v druhom vydaní sú dielom Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslava Chovanca, CSc. Vedeckým redaktorom diela je mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
INFORMACE

Politológia ~ Náuka o spoločnosti - Referáty | Zones.sk

Aktuální nabídka vysokých škol z kategorie politologie. Výběr podle lokality, typu a formy studia vám umožní rychle najít tu správnou státní nebo soukromou vysokou školu.

Politológia | Artforum - dobrodružstvo myslenia

Politológia Katedra politológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave je najstarším akademickým politologickým pracoviskom na Slovensku. Bola založená v roku 1990 a ponúka akreditované štúdium v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia v odbore politológia.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY