Novelizovaný Správny súdny poriadok

Removu.cz Novelizovaný Správny súdny poriadok Image
AUTOR
none
NÁZEV SOUBORU
Novelizovaný Správny súdny poriadok.pdf
VELIKOST SOUBORU
4,36 MB

POPIS

Hledáte knihu Novelizovaný Správny súdny poriadok? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2020 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu removu.cz

Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z.z., zákona č. 344/2018 Z.z. a zákona č. 413/2019 z.z.
INFORMACE

160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok | Aktuálne znenie

Vymedzuje sa predmet zákonnej úpravy. Správny súdny poriadok (ďalej aj ako „zákon" alebo „SSP") bude upravovať jednak právomoc a príslušnosť súdu konajúceho a rozhodujúceho v správnom súdnictve, ako i konanie a postup súdu, účastníkov konania a ďalších osôb v konaní. Zavádza sa pomenovanie „správny súd".

Správny súdny poriadok 162/2015 - Zákony.Judikáty.info

Správny poriadok a správny súdny poriadok 2. diel - Judikatúra autor: Milučký Jozef doporučená cena: 1080 Kč naše cena:1004Kč

SOUVISEJÍCÍ KNIHY