Nový pomocník z matematiky 5

Removu.cz Nový pomocník z matematiky 5 Image
AUTOR
Martina Totkovičová
NÁZEV SOUBORU
Nový pomocník z matematiky 5.pdf
VELIKOST SOUBORU
4,86 MB

POPIS

Hledáte knihu Nový pomocník z matematiky 5? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2016 a autorem je Martina Totkovičová? Přečtěte si knihy online na našem webu removu.cz

Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana pripravilo vylepšený dvojdielny pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice Nový pomocník z matematiky pre 5. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015.Vytvoril ho kolektív skúsených učiteliek matematiky ZŠ a GOŠ pod vedením vedúcej Oddelenia didaktiky matematiky FMFI UK. Spracovaný je na základe požiadaviek učiteľov matematiky z praxe. Rozvíja matematickú, čitateľskú a finančnú gramotnosť. Pracovný zošit využíva autokorektívne prvky (doplňovačky, tajničky), ktoré sú pre žiakov zaujímavé a motivujúce. Obsahuje aj prvky diferencovaného vyučovania, ktoré umožňujú individuálny prístup a zohľadňujú rôzne tempo žiakov. Pridanou hodnotou pracovného zošita je v závere každej kapitoly test s úlohami s výberom odpovede na komplexné zopakovanie prebratého učiva.V tejto časti Nového pomocníku z matematiky 5 okrem iného nájdete:Premieňanie jednotiek dĺžky; Počítanie v obore nad 10 000; Obvod a obsah útvarov; Telesá a stavby z kociek; Trochu iné čísla – rímske, desatinné – centy; Stredová a osová súmernosť; Riešenie aplikačných úloh; Zväčšovanie a zmenšovanie v štvorcovej sieti.
INFORMACE

Novy pomocnik z matematiky 5 1 zosit iveta kohanova ...

Nový pomocník z matematiky 5 pre 5. ročník ZŠ - 2. zošit - Iveta Kohanová, Martina Totkovičová Pripravili sme pre vás vylepšený pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice - Nový pomocník z matematiky pre 5. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015.

Zošit pre učiteľa - Nový pomocník z matematiky pre 5 ...

Všetky informácie o produkte Nový pomocník z matematiky 5, porovnanie cien z internetových obchodov, hodnotenie a recenzie Nový pomocník z matematiky 5.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY