Nukleární medicína

Removu.cz Nukleární medicína Image
AUTOR
Vlasta Míková
NÁZEV SOUBORU
Nukleární medicína.pdf
VELIKOST SOUBORU
1,79 MB

POPIS

Nukleární medicína je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vlasta Míková. Přečtěte si s námi knihu Nukleární medicína na removu.cz

Nukleární medicína je samostatným lékařským oborem, který se zabývá aplikacemi radiofarmak (látek, jejichž součástí jsou radionuklidy) pro diagnostické a terapeutické účely. Jako klinický obor je nukleární medicína neoddělitelnou součástí léčebně-preventivní péče.Autoři jednotlivých příspěvků zařazených do této publikace seznamují s problematikou nukleární medicíny v její úzké návaznosti na další klinické obory. V oblasti diagnostiky jsou to hlavně kardiologie, onkologie, neurologie, urologie, gastroenterologie, endokrinologie a j., v oblasti terapie zejména onkologie, revmatologie a ortopedie.
INFORMACE

ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY - Oddělení nukleární medicíny ...

ONML zajišťuje výuku studentů SZŠ a VOZŠ a LF UK v Plzni.Pracoviště získalo od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost povolení k provozování činnosti a je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví k zabezpečování postgraduálního vzdělávání pro obor nukleární medicína.

Oddělení nukleární medicíny | Nemocnice Chrudim

ONML zajišťuje výuku studentů SZŠ a VOZŠ a LF UK v Plzni.Pracoviště získalo od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost povolení k provozování činnosti a je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví k zabezpečování postgraduálního vzdělávání pro obor nukleární medicína.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY