Poradce 3-4/2020 - Občanský zákoník (1. část)

Removu.cz Poradce 3-4/2020 - Občanský zákoník (1. část) Image
AUTOR
none
NÁZEV SOUBORU
Poradce 3-4/2020 - Občanský zákoník (1. část).pdf
VELIKOST SOUBORU
2,36 MB

POPIS

Poradce 3-4/2020 - Občanský zákoník (1. část) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Poradce 3-4/2020 - Občanský zákoník (1. část) na removu.cz

Účelem občanského zákoníku je shrnout hlavní masu právních pravidel vztahujících se k soukromým právním záležitostem, jež jsou společná všem osobám. Z pohledu základní systematiky je občanský zákoník rozvržen do pěti hlavních částí, kterými jsou: 1. obecná část, 2. rodinné právo, 3. absolutní majetková práva, 4. relativní majetková práva, 5. ustanovení společná, přechodná a závěrečná.Obecná část je věnována problematice právního postavení člověka jako jednotlivce, včetně úpravy práv, která jsou výlučně a přirozeně spjata s jeho osobou. Část druhá občanského zákoníku je věnována otázkám spojeným s rodinou a rodinnými vztahy. Zahrnuje právní pravidla upravující manželství (jeho vznik, povinnosti a práva manželů, zánik), příbuzenství (jeho pojem a druhy, vztahy mezi rodiči a dětmi, včetně určování rodičovství a osvojení), poručenství a jiné formy péče o dítě (zejména opatrovnictví, svěření dítěte do péče a pěstounství). Předmětem úpravy třetí části je majetek člověka a osud tohoto majetku po jeho smrti.Pokračování občanského zákoníku bylo uveřejněno v Poradce 5-6/2020 a zahrnuje část čtvrtou a část pátou. Komentář k ní zpracoval JUDr. Zbyněk Pražák.
INFORMACE

Poradce 5-6 Občanský zákoník II. část - | Knihy Dobrovský

Literatura. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář.1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, 2400 s. ISBN 978-80-7400-529-9

Mezi neživotní pojištění... | Akreditfin

Kupte knihu Poradce 3-4 Občanský zákoník I. část s 28 % slevou za 191 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 16 miliónů titulů.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY