Alef, Bejs... Jid

Removu.cz Alef, Bejs... Jid Image
AUTOR
Miloš Žiak
NÁZEV SOUBORU
Alef, Bejs... Jid.pdf
VELIKOST SOUBORU
6,22 MB

POPIS

Alef, Bejs... Jid je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Miloš Žiak. Přečtěte si s námi knihu Alef, Bejs... Jid na removu.cz

Ďalšia časť "duchovnej autobiografie" (po knihe Mrzáci studenej vojny), v ktorej autor zužuje záber na esprit svojich doterajších umeleckých aktivít – rekapituluje lyriku od prvej zbierky Oheň až požiar až po najnovšiu, dosiaľ nepublikovanú básnickú zbierku. Osvetľuje súvislosti vzniku jednotlivých zbierok, pripomína generačné vzťahy i spoločenskú atmosféru v čase ich publikovania...
INFORMACE

Alef, Bejs... Jid - Žiak Miloš | Artforum - dobrodružstvo ...

Nový výbor 135 básní geniální americké básnířky 19. století (1830 - 1886), opět v překladu Jiřího Šlédra, navazuje na rozsáhlý výbor 373 básní ve sbírce Neumím tančit po špičkách, publikovaný v r. 1999 (dotisky v létech 2001 a 2004, Argo).

Dielo - Alef, Bejs... Jid | Literárne informačné centrum

Básnické texty a poučenia Mariána Kubicu (1995 - 2012).

SOUVISEJÍCÍ KNIHY