K dejinám knižnej ilustrácie na Slovensku

Removu.cz K dejinám knižnej ilustrácie na Slovensku Image
AUTOR
Stanislava Knapčoková
NÁZEV SOUBORU
K dejinám knižnej ilustrácie na Slovensku.pdf
VELIKOST SOUBORU
2,62 MB

POPIS

Hledáte knihu K dejinám knižnej ilustrácie na Slovensku? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2018 a autorem je Stanislava Knapčoková? Přečtěte si knihy online na našem webu removu.cz

Publikácia sa zaoberá dejinami knižnej ilustrácie 16. a 17. storočia. Podáva informácie z oblasti grafickej výzdoby tlačí, jednak podľa tlačiarní pôsobiacich na našom území a jednak sa zaoberá ilustrátormi a ich dielami, ktoré boli vydané v územno-slovacikálnych tlačiach. Téma je súčasťou poznávania dejín knižnej kultúry a je určená pre odbornú, ale aj laickú verejnosť so záujmom o výtvarnú oblasť a dejiny knihy ako média.
INFORMACE

Dejiny knižníc :: Dejiny knižnej kultúry

Bratislavský Historický ústav SAV hostil ve dnech 21.-23. 11. 2011 účastníky celoslovenského semináře pod názvem Odraz českých a slovenských vzťahov v staršej knižnej tvorbe, na jehož organizaci se podílely také Slovenská národná knižnica, Slovenská historická spoločnosť pri SAV a Spolok slovenských knihovníkov.V rámci třídenního semináře vystoupili ...

Ilustrácie k Madáchovej Tragédii človeka - Bratislava SME

Na múzejné aktivity Matice slovenskej vo vzťahu k umeleckej literatúre a literárnemu životu na Slovensku nadviazal v roku 1967 Pamätník slovenskej literatúry, neskôr Literárno-múzejné oddelenie, potom opäť Pamätník slovenskej literatúry a nakoniec od roku 1994 Slovenské národné literárne múzeum.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY