Srdeční arytmie v kazuistikách

Removu.cz Srdeční arytmie v kazuistikách Image
AUTOR
Jan Lukl
NÁZEV SOUBORU
Srdeční arytmie v kazuistikách.pdf
VELIKOST SOUBORU
4,97 MB

POPIS

Srdeční arytmie v kazuistikách je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jan Lukl. Přečtěte si s námi knihu Srdeční arytmie v kazuistikách na removu.cz

Dílo je první publikace tohoto druhu na českém trhu: vychází z rozboru jednotlivých případů nemocných se srdečními arytmiemi, na kterých by se měl čtenář poučit, jaké jsou nejvhodnější, ale také nejméně vhodné postupy a kroky v rozhodovacím algoritmu. Autor 3 monografií o srdečních arytmií čerpá z bohatých zkušeností pracoviště na poli srdečních arytmií. Hlavní důraz je kladen na první kapitolu o maligních srdečních arytmiích, kde se nejčastěji setkáváme s chybnými postupy, které mohou vážně ohrozit prognózu nemocného. Kniha je určena hlavně internistům a praktickým kardiologům, ale i odesílajícím praktickým lékařům. Všichni tito lékaři mohou participovat na diagnostice a odesílání nemocných v knize probíraných. Čtenáři by po přečtení publikace mohli korigovat některé chybné postupy, které jsou vždy komentovány v komentářích pod čarou. Dílo lze zařadit mezi vysoce odborné publikace sloužící čtenářům zajímajícím se o osud nemocných se srdečními arytmiemi. Obsahem publikace je popis 57 případů nemocných se srdečními arytmiemi. Popis každého případu je doplněn komentářem autora, v kterém se kriticky hodnotí jednotlivé postupy při ošetření nemocného. Kniha je členěna do 5 kapitol podle typu popisované arytmie. Komentář se odvolává na platné standardy odborné společnosti, reaguje i na jejich změnu, ke které došlo na podzim r. 2005. Autor je přední český kardiolog – arytmolog, přednosta olomoucké kliniky, v Gradě vydal již několik publikací.
INFORMACE

Neléčená srdeční arytmie může mít fatální následky ...

Arytmie 3 - Při arytmii dochází k poruchám rytmu srdce v důsledku nesprávné tvorby nebo vedení elektrických signálů, díky kterým se srdeční sval pravidelně stahuje. Arytmie 4 - Mezi hlavní příznaky brachyarytmie, kdy je srdeční rytmus výrazně zpomalený, patří závratě, motání hlavy a také ztráta vědomí.

Srdeční arytmie v kazuistikách - Jan Lukl | KOSMAS.cz ...

Srdeční arytmie v kazuistikách. Interní obory; Medicína; ... ale také nejméně vhodné postupy a kroky v rozhodovacím algoritmu. Autor tří monografií o srdečních arytmiích čerpá z bohatých zkušeností pracoviště na poli srdečních arytmií. ... Kniha je členěna do 5 kapitol podle typu popisované arytmie. Komentář se ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY