Diktáty a pravopisné cvičenia

Removu.cz Diktáty a pravopisné cvičenia Image
AUTOR
Terézia Lampartová
NÁZEV SOUBORU
Diktáty a pravopisné cvičenia.pdf
VELIKOST SOUBORU
5,48 MB

POPIS

Trávit čas knihou Diktáty a pravopisné cvičenia! Na našem webu removu.cz najdete knihu Diktáty a pravopisné cvičenia a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Táto príručka pre žiakov, rodičov a učiteľov obsahuje rôzne doplňovačky, pravopisné i gramatické cvičenia, nácvičné a kontrolné diktáty. Nájdete tu aj úsmevné doplňovačky, rýmovačky či diktáty, ktoré slúžia na spestrenie a pobavenie pri nácviku. Na konci príručky sú riešenia cvičení.Z obsahu:Vybrané slováSlová s y/ý po lPísanie samohlásky äPísanie veľkých písmenPodstatné menáPrídavné menáZámenáČíslovkySlovesáPríslovkyRiešenia
INFORMACE

Cvičenia | Slovenský jazyk - Gramatika, literatúra a sloh

Anna Holovačová: Diktáty a pravopisné cvičenia pre 3. ročník základných škôl Margita Svobodová: Diktáty v slovenčine pre 3. a 4. ročník ZŠ Eva Dienerová: Pravopisné cvičenia k učebnici slov. jazyka pre 3. ročník ZŠ

Kniha: Diktáty a pravopisné cvičenia (Anna Holovačová ...

AKTUELL Diktáty a cvičenia pre 6 a 7. ročník základných škôl . Knižka je pomôcka na zvládnutie učiva slovenského jazyka v 6. a 7. ročníku poskytuje: nácvik pravopisu, precvičovanie pravopisných javov, rozšírenie slovnej zásoby, zlepšenie vyjadrovacích schopností.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY