Účtovná závierka obchodných spoločností v Slovenskej republike

Removu.cz Účtovná závierka obchodných spoločností v Slovenskej republike Image
AUTOR
Richard Farkaš
NÁZEV SOUBORU
Účtovná závierka obchodných spoločností v Slovenskej republike.pdf
VELIKOST SOUBORU
6,95 MB

POPIS

Účtovná závierka obchodných spoločností v Slovenskej republike je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Richard Farkaš. Přečtěte si s námi knihu Účtovná závierka obchodných spoločností v Slovenskej republike na removu.cz

K zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorý bol niekoľkokrát novelizovaný a zaviedol povinnosť pre vybrané účtovné jednotky zostavovať účtovnú závierku podľa IAS/IFRS, vydalo MF SR nižšie právne normy – opatrenia. Jedným z nich je aj opatrenie č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.Publikácia je zameraná na účtovníctvo a účtovnú závierku účtovných jednotiek – podnikateľov, ktoré sú obchodnými spoločnosťami (podľa Obchodného zákonníka sú to akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditné spoločnosti a verejné obchodné spoločnosti). Netýka sa účtovných závierok bánk, poisťovní, rozpočtových a príspevkových organizácií a pod. Čitateľ nájde v publikácii prehľad lehôt na zostavenie, predloženie, overenie, preskúmanie, schválenie, uloženie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy.Šieste vydanie zobrazuje stav právnych predpisov k 1. 1. 2013. Súčasťou publikácie je aj aktuálne znenie opatrenia MF SR č. 4455/2003-92. predpisov k 30. 6. 2012.
INFORMACE

Farkaš Richard - knihkupectví Beletrie.eu

Podrobný zoznam všetkých dostupných účtovných závierok a poznámok k účtovným závierkám v PDF spoločnosti Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike. Prihlásiť sa. Prihlásenie pre registrovaných. Zapamätať si ma. ... účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti Registra účtovných závierok.

Účtovná závierka obchodných spoločností v Slovenskej ...

Kupte knihu Konsolidovaná účtovná závierka v Slovenskej republike (Richard Farkaš) v overenom obchode. Prelistujte stránky knihy, prečítajte si recenzie čitateľov, nechajte si odporučiť podobnú knihu z ponuky viac ako 20 miliónov titulov.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY