DPH u nemovitostí

Removu.cz DPH u nemovitostí Image
AUTOR
Martina Matějková
NÁZEV SOUBORU
DPH u nemovitostí.pdf
VELIKOST SOUBORU
5,51 MB

POPIS

DPH u nemovitostí je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Martina Matějková. Přečtěte si s námi knihu DPH u nemovitostí na removu.cz

Vydání publikace s tématikou daně z přidané hodnoty u nemovitostí je reakcí na opakující se problémy v aplikaci DPH v této oblasti.Cílem publikace je podat čtenářům ucelený přehled o problematice daně z přidané hodnoty u nemovitostí. Kromě aplikace speciálních ustanovení jsou rozebrány také části DPHZ, které se týkají všech plátců, a tím tak neodmyslitelně patří k probírané specifické oblasti.Kniha je rozčleněna do 15 kapitol. První část publikace pojednává o obecných pravidlech uplatňování daně z přidané hodnoty. Další část je pak zaměřena na speciální problematiku vztaženou k nemovitostem, jako je převod nemovitostí, nájem, stavební a montážní práce (výstavba) a zejména pak také často diskutovaný režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví. Probíraná problematika je promítnuta do řady konkrétních, praktických příkladů, jejichž řešení si vyžádala praxe, a související judikatury.Publikace je určena jak odborné veřejnosti, tak i samotným daňovým subjektům působícím v dané oblasti. Publikaci mohou při svém studiu využít studenti vysokých, středních škol či vyšších odborných škol.
INFORMACE

Jaké jsou hlavní dopady novely zákona o DPH na nemovitosti ...

Uplatňování DPH u stavebních činností, při převodu a nájmu nemovitostí a problematika bytových družstev z pohledu aplikace zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p.

Pořizujeme nemovitost. Jak chytře na daně | Peníze.cz

2) Pokud je nájemcem nemovitosti neplátce DPH, pak je nájem osvobozen od DPH (viz §51 zákona o DPH). Zde tedy není možnosti volby a pronajímatel- plátce DPH se tak velice snadno dostane do povinnosti krátit odpočet DPH na vstupu a to dle již zmíněného §76 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY