Vzťahy štátu a cirkví v Európe

Removu.cz Vzťahy štátu a cirkví v Európe Image
AUTOR
L. Grešková
NÁZEV SOUBORU
Vzťahy štátu a cirkví v Európe.pdf
VELIKOST SOUBORU
1,10 MB

POPIS

Trávit čas knihou Vzťahy štátu a cirkví v Európe! Na našem webu removu.cz najdete knihu Vzťahy štátu a cirkví v Európe a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Zborník obsahuje 42 príspevkov z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorej nosnou témou bola, za účasti relevantných expertov zo SR a vybraných členských krajín Rady Európy, prípadne aj z ďalších krajín, odborná diskusia o charaktere modernej demokratickej spoločnosti, ku ktorému patrí aj rešpektovanie ľudských práv, vrátane slobody svedomia a náboženskej slobody, a z toho prameniaci dôraz na čo najlepšie usporiadanie vzájomného vzťahu medzi štátom a cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Príspevky sú zamerané na dva tematické okruhy 1) Náboženská sloboda a právne systémy krajín RE a vybraných krajín (náboženské menšiny, náboženstvo a ľudské práva) 2) Stretávanie náboženstiev (náboženstvo v dialógu a náboženstvo v konflikte, Islam v Európe).
INFORMACE

Posvätné texty v živote Scientológie - Integra

Dnešná podoba prepojenia cirkvi a štátu na Slovensku je už skutočne jedným z posledných podobného druhu v Európe. Francúzsko: „laická" republika. Vo Francúzsku sa právne postavenie cirkví vo veľkej miere odvíja od dejinných udalostí.

Výročná správa o činnosti Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví ...

„Vzťahy štátu a cirkví v Európe - súčasné otázky a trendy na začiatku 21. storočia, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava, 8. - 10. 11. 2007. 5. VOJTÍŠEK, Zdeněk. Náboženské předpoklady holotropní terapie, referát na konferenci

SOUVISEJÍCÍ KNIHY