Verejná správa 4/2008

Removu.cz Verejná správa 4/2008 Image
AUTOR
none
NÁZEV SOUBORU
Verejná správa 4/2008.pdf
VELIKOST SOUBORU
2,58 MB

POPIS

Verejná správa 4/2008 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Verejná správa 4/2008 na removu.cz

Mesačník je určený rozpočtovým, príspevkovým organizáciám, školám, obciam, samospráve, neziskovým organizáciám. Okrem aktuálnych informácií obsahuje poradenstvo z oblasti daní, účtovníctva, rozpočtových pravidiel, miezd, práva, životného prostredia. Pre verejnú správu sa chystá zásadná zmena účtovníctva a tento časopis bude o tom pravidelne informovať.Z obsahu:- Koncesionárske poplatky po novom- Časové rozlíšenie nákladov a výnosov- Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci- Všeobecné ceny majetku- Ochrana spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji- Trestnoprávna ochrana – trhovej ekonomiky
INFORMACE

Budúcnosť v dôslednej službe občanom - E-OBCE.sk

Budúcnosť v dôslednej službe občanom Slovensko, 19. 2. 2008 (Verejná správa 4/2008) Vstupom do Európskej únie sa nám rozšíril implementačný priestor, ale sa aj zvýšila spoluzodpovednosť za uspokojovanie potrieb jej obyvateľov pri rešpektovaní princípov primeranej dostupnosti verejných služieb, náležitej kvality a efektívnosti poskytovania týchto služieb.

Zápis z 24. zasedání - Moravskoslezský kraj

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - sekcia Verejná správa. OBSAH. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 4/2008 z 10. marca 2008, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

SOUVISEJÍCÍ KNIHY