Praga sacra

Removu.cz Praga sacra Image
AUTOR
Miroslav Šmied
NÁZEV SOUBORU
Praga sacra.pdf
VELIKOST SOUBORU
1,37 MB

POPIS

Trávit čas knihou Praga sacra! Na našem webu removu.cz najdete knihu Praga sacra a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Kniha se věnuje duchovnímu rozměru nesmírně rozsáhlé fundační politiky císaře Karla IV., jeho stavebnímu dílu a reprezentaci, s akcentem na hlavní město českého království. Na příkladu řady patrocinií, především novoměstských kostelů, na translacích relikvií a ostatků svatých do Prahy a Čech, stejně jako na systematickém budování kultu domácích zemských patronů tak lze nanejvýš výmluvně demonstrovat duchovní rozměr Karlova životního díla.Akcent je kladen na říšská patrocinia v Praze, v jejichž čele stála úcta k panovníkovu osobnímu patronovi sv. Karlovi Velikému. Pozornost je však věnována také sv. Vítovi, sv. Jindřichovi a sv. Kunhutě, sv. Palmaciovi, pašijovým relikviím a jejich uctívání v lucemburské Praze. Části věnované době vlády Karla IV. předchází rozsáhlý úvod do problematiky duchovní politiky vladařů z rodu Přemyslovců a budování posvátného okrsku v areálu Pražského Hradu, v kontextu christianizace Čech a střední Evropy.
INFORMACE

Praga sacra - Miroslav Šmied | Knihy Dobrovský

Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps. When you have eliminated the JavaScript , whatever remains must be an empty page. Enable JavaScript to see Google Maps.

Praga sacra - Miroslav Šmied | Knihy na Martinus.cz

Nakladatelství lidové noviny - webová prezentace a e-shop. Praga sacra (K vizi posvátné Prahy císaře Karla IV. a jejím duchovním kořenům)

SOUVISEJÍCÍ KNIHY