Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů

Removu.cz Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů Image
AUTOR
Marta Škárová
NÁZEV SOUBORU
Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů.pdf
VELIKOST SOUBORU
2,40 MB

POPIS

Trávit čas knihou Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů! Na našem webu removu.cz najdete knihu Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Publikace ve 4. vydání reaguje na rozsáhlé změny, které přinesl nový občanský zákoník, na související novelizaci občanského soudního řádu a na zcela nový zákon o zvláštních řízeních soudních (č. 292/2013 Sb.). Prakticky zaměřený text přináší typické vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů ve věcech občanskoprávních, správních, rodinných včetně péče o nezletilé, pracovních, obchodních, dědických, exekučních, insolvenčních, vkladu práva do katastru, směnek a šeků, úschovy a umoření listin. Jedná se o soudní rozhodnutí včetně rozsudků a usnesení ve věci samé, usnesení procesní povahy a o úkony soudů, např. vyrozumění či potvrzení. Každý ze vzorů obsahuje výrok a schéma odůvodnění a pro snazší aplikaci autoři připojili vysvětlující poznámky. Cílem práce rozsáhlého autorského kolektivu je, aby se publikace stala účinnou metodickou pomůckou pro práci soudců, vyšších soudních úředníků a pracovníků soudních kanceláří při praktickém výkonu jejich funkcí. Při formulaci konkrétních procesních návrhů vůči soudům bude rovněž pomocníkem pro advokáty, notáře a účastníky soudního řízení.
INFORMACE

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech tří stupňů v ...

Kniha: Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů (Marta Škárová). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus!

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů - kolektiv ...

Prakticky zaměřený text přináší typické vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů ve věcech občanskoprávních, správních, rodinných včetně péče o nezletilé, pracovních, obchodních, dědických, exekučních, insolvenčních, vkladu práva do katastru, směnek a šeků, úschovy a umoření listin.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY