Soudní psychiatrie a psychologie

Removu.cz Soudní psychiatrie a psychologie Image
AUTOR
Pavel Pavlovský
NÁZEV SOUBORU
Soudní psychiatrie a psychologie.pdf
VELIKOST SOUBORU
2,92 MB

POPIS

Soudní psychiatrie a psychologie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Pavel Pavlovský. Přečtěte si s námi knihu Soudní psychiatrie a psychologie na removu.cz

Soudní psychiatrie je obor, který přesahuje rámec rozsáhlého lékařského oboru klinické psychiatrie a hraničí s oblastmi somatické medicíny, právními vědami, kriminologií, kriminalistikou, penologií a viktimologií. Další vydání úspěšné knihy kolektivu autorů v čele s doc. MUDr. Pavlem Pavlovským, CSc., se pokouší zachytit rozsáhlou problematiku soudní psychiatrie z hlediska klinické psychiatrie dospělých, pedopsychiatrie, sexuologie a klinické psychologie. Jednotlivé oblasti zpracovávají znalci pracující ve zmíněných oblastech dlouhou řadu let a své bohaté zkušenosti se snaží předávat formou srozumitelnou jak pro kolegy psychiatry a psychology, tak pro právníky a vyšetřovatele policie, kteří se o danou problematiku zajímají. Seznamují čtenáře s novou psychiatrickou nomenklaturou, sjednocují co možná nejvíce názory znalců na obtížné problémy oboru, a vše doplňují zajímavými kazuistickými sděleními.Z obsahuPředmluva k 3. vydáníPředmluva k 2. vydáníPředmluva k 1. vydání1. Úvod(Pavel Pavlovský)1.1 Historické poznámky1.2 Legislativa1.3 Psychiatrický znalecký posudek2. Obecná psychopatologie(Pavel Pavlovský)2.1 Poruchy vědomí2.2 Poruchy myšlení2.3 Poruchy vnímání1.4 Poruchy emotivity2.5 Poruchy jednání2.6 Poruchy paměti2.7 Poruchy intelektu2.8 Poruchy pudů2.9 Poruchy osobnosti2.10 Vyšetřovací metody v psychiatrii3. Speciální psychiatrie(Pavel Pavlovský)3.1 Organické duševní poruchy (F00-F09)3.1.1 Syndrom demence3.1.2 Syndrom amnestický3.1.3 Syndrom kvalitativní poruchy vědomí3.1.4 Syndrom postkomoční a postkontuzní3.2 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek (F10-F19)3.2.1 Poruchy vyvolané požíváním alkoholu (F10.x)3.2.2 Poruchy vyvolané požíváním opioidů (F11.x)3.2.3 Poruchy vyvolané požíváním kanabinoidů (F12.x)3.2.4 Poruchy vyvolané užíváním sedativ nebo hypnoti (F13.x)3.2.5 Poruchy vyvolané požíváním kokainu (F14.x)3.2.6 Poruchy vyvolané požíváním jiných stimulancií (včetně kofeinu) (F15.x)3.2.7 Poruchy vyvolané požíváním halucinogenů (F16.x)1.1.8 Poruchy vyvolané užíváním tabáku (F17.x)3.2.9 Poruchy vyvolané užíváním organických rozpouštědel (F18.x)3.2.10 Poruchy vyvolané požíváním několika látek a požíváním jiných psychoaktivních látek (F19.x)3.3 Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20-F29)3.3.1 Schizofrenie (F20)1.1.2 Schizotypní porucha (F21)3.3.3 Poruchy s bludy3.4 Afektivní poruchy (F30-F39)3.5 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy (F40-F47)3.6 Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory (F50-F59)3.7 Poruchy osobnosti a chování u dospělých (F60-F69)3.7.1 Specifické poruchy osobnosti (F60)3.7.2 Přetrvávající změna osobnosti po katastrofické zkušenosti (F62.0)3.7.3 Návykové a impulzivní poruchy (F63)3.7.4 Kompenzační neuróza (F68.0)3.8 Mentální retardace (F70-F79)Literatura4. Forenzní pedopsychiatrie(Eva Malá)4.1 Úvod a historické poznámky4.2 Posuzování trestní odpovědnosti dětí a mladistvých4.2.1 Výňatky ze zákona o soudnictví ve věcech mládeže 218/2003 Sb.4.2.2 Znalecké posudky z psychiatrie u adolescentů4.2.3 Poruchy chování a zneužívání návykových látek1.1.4 Mentální retardace (MR)4.2.5 Psychotické poruchy4.3 Posuzování svěřování dětí do péče4.3.1 Vybrané paragrafy4.3.2 Rozvody4.3.3 Běžná praxe znaleckého posuzování4.4 Hodnocení věrohodnosti4.5 Týrané, zanedbávané a sexuálně zneužívané dítě4.5.1 Sexuální zneužívání dítěte4.6 Problematika odškodňování4.7 Způsobilost k právním úkonům4.8 Základní rysy delikvence mladistvých v České republiceLiteratura5. Soudní sexuologie(Ladislav Procházka)5.1 Úvod5.2 Sexuální chování5.2.1 Normalita sexuálního chování5.3 Forenzní posuzování sexuálního chování5.3.1 Diagnostické metody1.4 Poruchy pohlavní identity5.5 Poruchy sexuální preference5.5.1 Přehled poruch sexuální preference5.6 Poruchy preference a sexuální delikvence5.7 Ochranné léčení sexuální delikventů5.8 Posuzování bolesti a ztížení společenského uplatnění u sexuálních poruchLiteratura6. Psychologická znalecká činnost(Ludmila Šrutová)6.1 Úvod6.2 Psychologie, psychodiagnostika, metody psychologického vyšetření6.2.1 Klinické metody6.2.2 Metody testové, testy6.2.3 Psychologický znalecký posudek6.3 Osobnost6.3.1 Inteligence6.3.2 Temperament6.3.3 Charakter6.3.4 Agresivita6.4 Motivace6.5 VěrohodnostLiteraturaRejstřík
INFORMACE

Soudní psychiatrie a psychologie - Pavel Pavlovský ...

Soudní psychiatrie a psychologie 4.5 1 recenze Soudní psychiatrie je obor, který přesahuje rámec rozsáhlého lékařského oboru klinické psychiatrie a hraničí s oblastmi somatické medicíny, právními vědami, kriminologií, kriminalistikou, penologií a viktimologií.

Soudní psychiatrie a psychologie | Knihy Grada

soudní psychiatrie. Psychiatrie ve svých právních aspektech. To zahrnuje kriminologie, penologie, závazek duševně nemocných, roli psychiatra v případech, náhrady, problémy s uvolněním informací k soudu, a znalecký posudek. Kód deskriptoru: F04.096.544.335. Psychiatrie a psychologie

SOUVISEJÍCÍ KNIHY