Migrace a (i)migranti v Česku

Removu.cz Migrace a (i)migranti v Česku Image
AUTOR
Dušan Drbohlav
NÁZEV SOUBORU
Migrace a (i)migranti v Česku.pdf
VELIKOST SOUBORU
4,89 MB

POPIS

Hledáte knihu Migrace a (i)migranti v Česku? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2011 a autorem je Dušan Drbohlav? Přečtěte si knihy online na našem webu removu.cz

Kniha Migrace a (i)migranti v Česku, kterou napsa Dušna Drbohlavn, popisuje a vysvětluje migrační a integrační realitu Česka na pozadí poměrně známých faktů a souvislostí systematicky .Je postavena na konceptuálním rámci tzv. migračního přechodu, který zobecňuje v evropské realitě často pozorovanou skutečnost, že státy mění charakter své migrační situace s měnícím se socioekonomickým stupněm své vyspělosti - konkrétně jde o transformaci zemí z pozice migračně "saldově ztrátových" do pozice zemí "saldově ziskových", probíhající v důsledku modernizačního procesu. Autoři k dané problematice přistupují systematicky a komplexně, aniž text zatěžují složitými teoretickými výklady. Zároveň jsou některá aktuální témata představena hlouběji nebo úplně nově - jde např. o dopady globální ekonomické krize na migrační situaci Česka, o souvislost migračních parametrů s makroekonomickými charakteristikami, migrační politikou a postoji majority vůči cizincům, o postavení migrantů v českém sociálním systému, o téma prostorového rozmístění cizinců uvnitř Prahy, či komparativní srovnání českých migračních trendů s realitou v Polsku a Maďarsku.Kniha je díky svému komplexnímu pojetí a formě zpracování přístupná širokému okruhu čtenářů od laiků, přes studenty společenskovědních disciplín až po odbornou veřejnost.
INFORMACE

Kniha: Migrace a (i)migranti v Česku | Knihy.ABZ.cz

Nová publikace výzkumného centra GEOMIGRACE - Migrace a (i)migranti v Česku: Kdo jsme, odkuk přícházíme, kam jdeme? Dušan Drbohlav a kol., Sociologické nakladatelství Slon, Praha, 2010.

Migrace a (i)migranti v Česku - vychází nová publikace ...

Josef Grulich, Migrace městského a vesnického obyvatelstva. Farnost České Budějovice 1750-1824, Jihočeská univerzita, 2013; Harald Christian Scheu, Migrace a kulturní konflikty, Auditorium, 2011; Dušan Drbohlav, Migrace a (i)migranti v Česku, Sociologické nakladatelství (SLON), 2011; Ivanka Lefeuvre, Migrace 1982, Academia, 2014

SOUVISEJÍCÍ KNIHY