Akciové trhy a investování

Removu.cz Akciové trhy a investování Image
AUTOR
Josef Jílek
NÁZEV SOUBORU
Akciové trhy a investování.pdf
VELIKOST SOUBORU
2,24 MB

POPIS

Akciové trhy a investování je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Josef Jílek. Přečtěte si s námi knihu Akciové trhy a investování na removu.cz

Kniha Akciové trhy a investování univerzitního profesora Josefa Jílka navazuje na knihu Finanční trhy a investování. V první části se autor zaměřil na podstatu a vývoj akciového trhu ve světě a v České republice. Popsána jsou témata jako historie a druhy akcií, oceňování a obchodování s akciemi, akciové indexy, depozitní poukázky, akciové opce a privatizace v České republice. Dále jsou uvedeny akciové bubliny včetně Velké hospodářské krize, účetní skandály na počátku tohoto století, fúze a akvizice a dopad akciového trhu na hospodářství. Druhá část se věnuje teorii portfolia. Třetí část se zaměřuje na stavební spoření, fondy kolektivního investování, penzijní fondy, životní pojištění a stručně na investice do nemovitostí. Poslední část se věnuje nekalým praktikám a daním na finančním trhu. Kniha je základem pro finanční a investiční rozhodování domácností a podniků. Předností knihy je praktický pohled na finanční trh. Užitečné informace zde naleznou jak finanční experti, tak i široký o kruh zájemců o problematiku akciového trhu a investování. Kniha je dobrým vodítkem pro každého, kdo se chce orientovat v současném složitém finančním světě. Vzhledem ke své ucelenosti se jedná o jedinečné dílo.Z obsahuO autoroviÚvodní slovo autora1 Akciový trh1.1 Historie a druhy akcií1.1.1 Vynález akcií1.1.2 Druhy akcií1.1.3 Výnosnost akcií1.1.4 Dividendy1.1.5 Zisková výnosnost1.1.6 Problém principála a agenta1.1.7 Řízení společnosti1.2 Vznik, zvýšení a snížení základního kapitálu1.2.1 Vznik a zvýšení základního kapitálu emisí akcií1.2.2 Zvýšení základního kapitálu v rámci kapitálu1.2.3 Snížení základního kapitálu1.2.4 Opční poukázky1.2.5 Štěpení akcií1.3 Akciová společnost v České republice1.3.1 Obchodní společnost1.3.2 Akcie1.3.3 Nabývání vlastních zatímních listů a akcií1.3.4 Emisní kurz akcie1.3.5 Založení akciové společnosti1.3.6 Práva a povinnosti akcionářů1.3.7 Orgány společnosti1.3.8 Zvýšení základního kapitálu1.3.9 Snížení základního kapitálu1.3.10 Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu1.3.11 Opční listy1.4 Oceňování akcií1.4.1 Cena akcií a někteří klasikové1.4.2 Chování cen akcií1.4.3 Cena kontrolního balíku akcií1.4.4 Metody oceňování akcií1.4.5 Fundamentální analýza1.4.6 Technická analýza1.4.7 Psychologická analýza1.5 Obchodování s akciemi na sekundárním trhu61.5.1 OTC a burzovní trh1.5.2 Podvody s akciemi malých podniků81.5.3 Akciové burzy1.5.4 Americké burzy a OTC trh1.5.5 Japonské burzy1.5.6 Evropské burzy1.5.7 Pražská burza1.5.8 Organizátor mimoburzovního trhu RM-SYSTÉM1.6 Akciové indexy1.6.1 Obecné vlastnosti akciových indexů1.6.2 Americké indexy1.6.3 Další významné mezinárodní indexy1.6.4 Index PX1.6.5 Vývoj akciových indexů1.6.6 Výnosnost akciových trhů1.7 Depozitní poukázky1.7.1 Podstata1.7.2 Americké depozitní poukázky1.7.3 Depozitní poukázky na české akcie1.8 Schopnost a odměny osob ve vedení podniků1.8.1 Vývoj odměn osob ve vedení podniků1.8.2 Situace v USA1.8.3 Situace v Evropě1.8.4 Situace v České republice1.9 Akciové opce jako forma odměny1.9.1 Důvody udělování akciových opcí1.9.2 Vývoj účetního zacházení1.9.3 Akciové opce v České republice1.10 Privatizace v České republice1.10.1 Způsob privatizace1.10.2 Malá privatizace1.10.3 Velká privatizace1.10.4 Třetí vlna privatizace1.10.5 Vytěsnění menšinových akcionářů1.10.6 Vývoj reálného HDP v České republice1.10.7 Soukromé a státní podniky1.11 Akcioví analytici1.12 Akciové bubliny1.12.1 Podstata akciové bubliny1.12.2 Tulipánová bublina (1630_1637)1.12.3 Tichomořská bublina (1720)1.12.4 Akciová bublina (1907)1.12.5 Akciová bublina (1920_1921)1.12.6 Akciová bublina (1929) a Velká hospodářská krize1.12.7 Akciová bublina (1987)1.12.8 Internetová bublina (1995_2001)1.12.9 Den 11. září 20011.12.10 Úloha centrálních bank v akciových bublinách1.13 Účetní skandály v letech 2001 a 20021.13.1 Enron1.13.2 Global Crossing1.13.3 WorldCom1.13.4 Parmalat1.13.4 Německo1.13.5 Dopad bankrotů na USA1.13.6 Příčiny1.13.7 Reakce na účetní skandály1.14 Fúze a akvizice1.14.1 Definice fúze, akvizice a převzetí1.14.2 Příčiny a dopady fúzí a akvizic1.14.3 Podpora fúzí a akvizic v EU1.14.4 Fúze a akvizice bank1.15 Zdanění akciových nástrojů1.15.1 Zdanění dividend podle směrnice ES1.15.2 Zdanění dividend v České republice1.15.3 Dividendy a holdingové struktury1.15.4 Zdanění kapitálových zisků a ztrát z obchodování s akciemi1.16 Úpadek1.16.1 Formy úpadku1.16.2 Úpadek v USA1.16.3 Úpadek v EU1.16.4 Úpadek v České republice1.16.5 Započtení pohledávek a závazků při likvidaci1.17 Dopad akciového trhu na hospodářství1.18 Investice do akcií1.18.1 Drobné investice do akcií1.18.2 Investice do kontrolního balíku1.19 Závěr2 Teorie portfolia2.1 Historie2.2 Výnosnost finančního aktiva za období držení2.3 Střední výnosnost portfolia2.4 Krátký prodej2.5 Rozptyl (variance) výnosností portfolia2.6 Optimální portfolio2.7 Optimální portfolio s bezrizikovým aktivem2.8 Diverzifikace a riziko rozptylu portfolia2.9 Model jednoho indexu2.10 Model CAPM2.11 Shrnutí2.12 Závěr3 Spoření a investování3.1 Obecné skutečnosti3.1.1 Spoření a investování3.1.2 Trojúhelník výnosnost, finanční rizika a likvidita3.1.3 Držení peněz doma3.1.4 Vklady3.1.5 Situace domácností3.1.6 Finanční poradci3.1.7 Zásady správného investora3.1.8 Nepoctivé podniky3.2 Stavební spoření3.2.1 Historie a základní pojmy3.2.2 Státní podpora a daňové zvýhodnění3.2.3 Poplatky3.2.4 Hodnocení3.3 Fondy kolektivního investování3.3.1 Historie3.3.2 Druhy fondů3.3.3 Fondy kolektivního investování v USA3.3.4 Fondy kolektivního investování v EU3.3.5 Fondy kolektivního investování v České republice3.3.6 Výhody a nevýhody fondů3.3.7 Výnosnost fondů3.3.8 Podvody amerických fondů3.3.9 Problémy evropských fondů3.3.10 Hodnocení3.4 Tunelování investičních fondů v České republice3.4.1 První lekce kapitalismu3.4.2 Harvardské fondy3.4.3 Investiční fond Trend3.4.4 CS fondy3.4.5 Investiční fond Mercia3.4.6 Šrejbrovy fondy3.4.7 Leavia investiční společnost3.5 Penzijní fondy3.5.1 Průběžné a fondové penzijní systémy3.5.2 Situace penzijních fondů ve světě3.5.3 Penze podle US GAAP3.5.4 Penze podle IFRS3.5.5 Penzijní fondy v USA3.5.6 Penzijní fondy ve starých zemích EU3.5.7 Chilský penzijní systém3.5.8 Slovenská penzijní reforma3.5.9 Maďarská a polská penzijní reforma3.5.10 Penzijní fondy v České republice3.6 Životní pojištění3.6.1 Podstata3.6.2 Druhy životního pojištění3.6.3 Daňové zvýhodnění3.6.4 Výhody a nevýhody životního pojištění3.6.5 Matematické základy životního pojištění3.7 Nemovitosti3.7.1 Vývoj cen nemovitostí ve světě3.7.2 Příklady nemovitostních bublin3.7.3 Investice do nemovitostí v České republice3.8 Závěr4 Nekalé praktiky a daně na finančním trhu4.1 Důvěrné obchodování4.1.1 Definice4.1.2 Přístup k důvěrnému obchodování4.1.3 Některé kauzy4.2 Podvody na finančním trhu4.2.1 Podvody osob ve vedení finančních institucí4.2.2 Podvody dealerů4.2.3 Podvody finančních analytiků4.2.4 Podvody novinářů4.2.5 Falešné společnosti4.2.6 Ponziho schéma4.2.7 Účetní podvody4.2.8 Daňové podvody4.2.9 Nigerijské dopisy4.3 Korupce na finančním trhu4.3.1 Definice korupce4.3.2 Index vnímání korupce4.3.3 Korupce v České republice4.3.4 Některé případy4.3.5 Svobodný přístup k informacím4.4 Finanční trh a daně4.4.1 Deformace finančního trhu daněmi4.4.2 Pokles přímých daní a růst nepřímých daní4.4.3 Nepřehlednost a složitost účetnictví a daní4.5 ZávěrLiteraturaSlovníček
INFORMACE

Příchod strojů: Když akciové trhy ovládají počítače ...

Kolísání cen aktiv je normální součástí dlouhodobého investování. Čas od času prochází akciové trhy zvýšeným kolísáním, neboť investoři reagují s nervozitou na změny v ekonomickém nebo politickém prostředí. Finanční trhy obecně nemají rády nejistotu.

akciové trhy Archivy - Investujeme.cz

Akcie.cz: aktuální zpravodajství pro investování na burze, kurzy měn a kurzy akcií online. Diskuse investorů.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY