Česká rozvojová spolupráce

Removu.cz Česká rozvojová spolupráce Image
AUTOR
Ondřej Horký
NÁZEV SOUBORU
Česká rozvojová spolupráce.pdf
VELIKOST SOUBORU
10,46 MB

POPIS

Česká rozvojová spolupráce je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ondřej Horký. Přečtěte si s námi knihu Česká rozvojová spolupráce na removu.cz

Kniha rozebírá a hodnotí zahraniční rozvojovou spolupráci ČR, jejímž cílem je podle mezinárodních a evropských závazků přispívat ke snižování chudoby v globálním Jihu a naplňovat Rozvojové cíle tisíciletí. Tvrdí, že uzavřená skupina aktérů české rozvojové spolupráce považuje rozvoj především za technickou záležitost, což vede nejen k depolitizaci českých vztahů se zeměmi Jihu, ale kvůli nízkému povědomí veřejnosti a závislosti nevládních organizací na vládním financování i k omezování její kritiky. To usnadňuje použití rozvojové spolupráce pro partikulární politické, hospodářské a bezpečnostní zájmy českých subjektů na úkor příspěvku k udržitelnému rozvoji států a chudých komunit v rozvojovém světě. Kniha se podrobně věnuje jak diskurzům, historickým a právním východiskům, politickému a společenskému kontextu a vládním koncepcím rozvojové spolupráce, tak i jejím praktikám, provádění a efektivnosti projektů, aktérům a vztahům mezi nimi. Upozorňuje na rozpor, že i mírné změny v dalších vládních politikách obchodu, zemědělství nebo řízení migrace mohou mít větší dopad na rozvojové země než zásadní reforma a celá transformace rozvojové spolupráce, kterou česká rozvojová spolupráce prošla v uplynulých letech
INFORMACE

Rozvojové aktivity ČES | Česká evaluační společnost

Česká republika neposkytuje Belgii rozvojovou pomoc. Rozvojová spolupráce Belgie Belgie pro rozvojovou spolupráci vybrala 14 států, tzv. „partnerských zemí", do kterých prioritně směřuje svou pomoc.

Česká rozvojová spolupráce od 188 Kč - Heureka.cz

Rozvojová spolupráce: Česká diplomacie mobilizuje soukromé zdroje. Efektivní rozvojová pomoc chudším zemím není možná bez účasti soukromého sektoru. Mělo by ale jít o typickou win-win situaci, kdy jsou vítězové na obou stranách. Také českým podnikatelům, včetně malých a středních firem, se díky zapojení do ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY