Zákonník práce

Removu.cz Zákonník práce Image
AUTOR
Helena Barancová
NÁZEV SOUBORU
Zákonník práce.pdf
VELIKOST SOUBORU
7,34 MB

POPIS

Zákonník práce je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Helena Barancová. Přečtěte si s námi knihu Zákonník práce na removu.cz

V novom vydaní komentára k Zákonníku práce prináša autorka detailný výklad ku všetkým jeho ustanoveniam.Zákonník práce, ktorýbol prijatý v roku 2001 prešiel medzičasom početnými legislatívnymi zmenami. Časť z nich smerovala k dosiahnutiu vyššej miery kompatibility slovenského pracovného práva s komunitárnym právom. Ďalšie uskutočnené legislatívne zmeny v Zákonníku práce prijaté po roku 2001 si vyžiadali potreby aplikačnej praxe, súvisiace najmä s reštrukturalizáciou podnikov a podnikateľskými aktivitami zamestnávateľov na nadnárodnej úrovni. Predkladaný komentár autorka dopĺňa aj rozsiahlou odbornou právnou literatúrou k jednotlivým ustanoveniam Zákonníka práce, ako aj výkladom širšej škály zákonov. Podrobná právna interpretácia jednotlivých ustanovení Zákonníka práce spolu s komplexnou domácou judikatúrou, doplnenou zahraničnou a európskou judikatúrou, vytvára všetky potrebné predpoklady pre Vašu profesionálnu úspešnosť v povolaní. Pri jeho príprave autorka čerpala aj z rozsiahlej domácej ale aj zahraničnej literatúry. Komentár k Zákonníku práce obsahuje rozsiahlu judikatúru Európskeho súdneho dvora a judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, bez ktorej sa v najbližšej budúcnosti pri svojej práci nezaobídu najmä súdy Slovenskej republiky, advokáti, ale ani zamestnávatelia a zamestnanci.Komentár k Zákonníku práce je určený širokej odbornej komunite právnických povolaní, najmä advokátom, sudcom, odborným zamestnancom štátnej správy a samosprávy, odborným zamestnancom z oblasti ľudských zdrojov, odborovým funkcionárom i radovým zamestnancom, ale aj študentom právnických fakúlt v Slovenskej republike a ďalších fakúlt v Slovenskej republike, na ktorých sa vyučuje pracovné právo. Tento komentár ponúka: * Detailný výklad * Judikatúru súdov Slovenskej republiky a Českej republiky * Rozhodnutia ústavných súdov SR a ČR * Judikatúru ESD a ESPL * Výklad dôležitých nariadení a smerníc EÚ * Výklad osobitných zákonov súvisiacich so Zákonníkom práce
INFORMACE

Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. I.

ZÁKONNÍK PRÁCE Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: ZÁKLADNÉ ZÁSADY Čl. 1 Fyzické osoby majú právo na prácu a na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu proti ...

Kniha: Zákonník práce (Helena Barancová a kolektív) | Martinus

ZÁKONNÍK PRÁCE Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: ZÁKLADNÉ ZÁSADY Čl. 1 Fyzické osoby majú právo na prácu a na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu proti ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY