Správne právo hmotné

Removu.cz Správne právo hmotné Image
AUTOR
Branislav Cepek
NÁZEV SOUBORU
Správne právo hmotné.pdf
VELIKOST SOUBORU
10,16 MB

POPIS

Správne právo hmotné je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Branislav Cepek. Přečtěte si s námi knihu Správne právo hmotné na removu.cz

Učebnica Správne právo hmotné – osobitná časť od nového autorského kolektívu má za cieľ vyplniť medzery na trhu so študijnou literatúrou. Autorský kolektív pri spracovaní publikácie vychádzal zo zaužívanej klasifikácie správneho práva na všeobecnú a osobitnú časť a, samozrejme, aj procesnú časť.Ako všeobecná, tak aj procesná časť budú predmetom spracovania v samostatnej učebnici. Novo spracovaná osobitná časť ponúka prehľadné hodnotenie tej časti správneho práva, ktorú reprezentujú jednotlivé odvetvia a sféry verejnej správy.Učebnicu tvorí 15 kapitol, v ktorých autori rozoberajú oblasti ako vnútorná správa, policajná správa, správa zahraničných vecí, správa obrany, školstva, justície, dopravy, starostlivosti o životné prostredie, živnostenského podnikania, výstavby a územného plánovania, katastra nehnuteľností, zdravotníctva, kultúry, sieťových odvetí a v neposlednom rade aj správa informácií.Učebnica má ambíciu nielen zaplniť medzeru na trhu a byť dobrou študijnou pomôckou na právnických fakultách v Slovenskej republike, ale aj dobrou pomôckou v aplikačnej praxi.
INFORMACE

Správne právo hmotné. Osobitná časť - Cepek Branislav a ...

Správne právo hmotné I. je zamerané na oboznámenie študentov so základnými inštitútmi správneho práva, východiskovými pojmami tejto právnej oblasti. Cieľom tohto predmetu je oboznámenie študentov s postavením správneho práva v právnom systéme SR, charakteristikou noriem správneho práva a definíciou základných pojmov ...

Správne právo hmotné - Marian Vrabko, 2017, pevná vazba ...

Správne právo hmotné - osobitná časť, Wolters Kluwer, 4/2017, 476 strán, tvrdá väzba. Učebnica Správne právo hmotné - osobitná časť od nového autorského kolektívu má za cieľ vyplniť medzery na trhu so študijnou literatúrou.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY