Úvod do studia politiky

Removu.cz Úvod do studia politiky Image
AUTOR
none
NÁZEV SOUBORU
Úvod do studia politiky.pdf
VELIKOST SOUBORU
9,86 MB

POPIS

Hledáte knihu Úvod do studia politiky? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu removu.cz

Tato učebnice je určena zejména vysokoškolským studentům sociálních a humanitních věd bakalářského a magisterského stupně. Jde o práci kolektivní a svým pojetím i rozsahem v českém prostředí ojedinělou. Je rozdělena do čtyř částí. V první části je politika vykládána očima nejrůznějších disciplín - od politologie přes filosofii, psychologii, antropologii, právo, geografii a ekonomii až po historii. Obsahem druhé části jsou úvody do vybraných subdisciplín politické vědy, jako je komparativní politologie, teorie mezinárodních vztahů a správní věda. Ve třetí části jsou zpracovány úvody do kvantitativních a kvalitativních metod v politické vědě, včetně tzv. kvalitativní srovnávací analýzy. Čtvrtá část pak pojednává o některých velkých tématech politiky, jako jsou stranické a volební systémy, národy a nacionalismus nebo demokracie a nedemokratické režimy. Učebnice tvoří vnitřně propojený celek, i když se názory, pojetí nebo hodnocení autorů jednotlivých kapitol od sebe mohou poněkud lišit.Rozsáhlý autorský tým pod vedením Miroslava Nováka tvoří čeští odborníci nejrůznějších generací z mnoha akademických pracovišť.
INFORMACE

(PDF) Novák, M. ed., 2019, Úvod do studia politiky ...

Úvod do studia politické vědy ... pracovníky státní správy a samosprávy a také samotné politiky a všechny ty, kteří mají co do činění s politikou nebo se o politiku jen zajímají. Kniha je napsána jazykem přísupným všem, včetně laické veřejnosti. ...

Úvod do studia politiky - Miroslav Novák | Knihy Dobrovský

Publikace Úvod do teorie a metodologie sociální politiky navazuje na dvě vydání záznamů autorových přednášek na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Sociální politika, Socioklub, 1996 a 2001), jak však autor sám v předmluvě uvádí, nejde o třetí vydání, ale o nově zpracovaný text, který reaguje na aktuální změny v pojetí i výuce sociální politiky.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY